D A N M A R K S    K I R K E H I S T O R I E

historiske data om stifter, provstier, pastorater, sogne og kirker indtil år 2000

Vadum Kirke

Vadum Sogn - Vadum Pastorat - Aalborg Nordre Provsti - Aalborg Stift - Aalborg Kommune - Nordjyllands Amt

Vadum Kirke

Adresse

Vadum Kirke
Brorholtvej 15
9430 Vadum

Se kort

Kirken er åben

Se opslagstavlen ved kirken.

Kirkebygningen

Kirken er opført ca. 1150. Den smukt beliggende, blytækte kirke består af romansk kor og skib med sengotisk tårn mod vest og kapel mod syd, og mod nord ligger der et nyere våbenhus. Den romansk bygning er opført af granitkvadre på en skråkantsokkel, og begge dørene er bevaret, norddøren i brug, syddøren tilmuret. Derudover ses ingen oprindelige enkeltheder.
Endnu i sengotisk tid fik koret en udvidelse mod øst, korbuen blev omdannet, og der indbyggedes hvælvinger i koret. De to vestligste fag i skibet er derimod noget senere indbygget - ifølge en indskrift er de bygget 1582 under kirkeværgerne Hans Lauridsen i Plumgård og Mats Andersen i Vester Halne.

Tårnet

I sengotisk tid, vel omkring 1500 opførtes tårnet af gule munkesten med krydshvælvet underrum, der åbner sig mod skibet ved en spids tårnbue. Dets overdel, der har kamtakgavle i øst-vest, er senere stærkt skalmuret, blandt andet 1776, hvilket angives ved murankercifre på sydsiden.

Klokkerne

Klokken fra sengotisk tid har ingen indskrift.

Kapeller

Fra nogenlunde samme tid som tårnet er udbygningen mod syd, der formentlig fra første færd har været kapel. Det har indvendig et krydshvælv, der svarer til det af skibets hvælv, der sidder ud for kapellet.

Kalkmalerier

De to ældste af hvælvene har kalkmalet ornamentik, og i 1931 blev der på væggene i kor og skib fremdraget figurmalerier fra slutningen af 1400-tallet, bedst bevaret på skibets nordvæg, hvor der også er malede draperier.

Altertavlen

Altertavlen er et ganske anseligt billedskærerarbejde i senrenæssance, omkring 1625 med relief af Nadveren i storfeltet.

Alterbord og alterdug

Alterbordet er dækket af panelværk i renæssance.

Kalk og disk

Kalken har sengotisk, sekstunget fod fra omkring 1500 samt knop og bæger fra 1600-tallet.
En vinkande, udført efter tegning af Bent Exner, er skænket 1964 til minde om Jothinus og Hedvig Thomasen.

Alterskranke

Alterskranken, der er udført i smedejern i slutningen af 1600-tallet, var en tid lang på herregården Rødslet, hvorfra den 1931 ved kirkens istandsættelse vendte tilbage.

Prædikestol

Prædikestolen er et ganske godt snedkerarbejde fra 1606 med samtidig himmel.

Døbefont

Den romansk font er af granit og ganske enkel.

Fontehimmel

Fontehimlen er fra 1600-tallet.

Dåbsfad

Dåbsfadet er fra 1600-tallet.

Siddepladser

Kirken har 180 siddepladser.

Orgel

Kirkens orgel er et Bruno Christensen orgel fra 1993 med 14 stemmer.

Ligsten

I koret er der en anselig gravsten over Godslev Budde til Rødslet, † 1622, og hans to hustruer.
I sydkapellet er der en sten over Sognepræst Jes Pedersen Jessen, † 1721.
I våbenhusets vægge er indsat yderligere seks gravsten fra 16-1700-tallet, en af dem omdannet til præsterækketavle.

Sarkofager

I tårnets underrum, der skilles fra skibet ved gitterdøre, er der begravelse for kancelliråd peder de Lassen til Rødslet, † 1737, og hustru, som er gravsat i smukke sandstenssarkofager og mindet med et epitafium, der blev istandsat 1957.

Kirketjenere

(1999) Steen Christensen (-)

Kirkesangere

(1999) Harald Søland (-)

Organister

(1999) Bo Møller (-)

Gravere

(1999) Steen Christensen (-)
Retur til toppenCopyright © Kirkesogne.dk 2007