D A N M A R K S    K I R K E H I S T O R I E

historiske data om stifter, provstier, pastorater, sogne og kirker indtil år 2000

Vodskov Kirke

Vodskov Sogn - Vodskov Pastorat - Aalborg Nordre Provsti - Aalborg Stift - Aalborg Kommune - Nordjyllands Amt

Vodskov Kirke

Adresse

Vodskov Kirke
Vodskov Kirkevej 73
9310 Vodskov

Se kort

Kirken er åben

Se opslagstavlen ved kirken.

Kirkebygningen

Kirken er opført 1909. Grundtvigskirkens skaber, P. V. Jensen-Klint, den store romantiker i nyere dansk arkitektur - eller ”bygmesterkunst”, som han foretrak at kalde det - opførte 1906-07 filialkirken i Vodskov på en bakkeskrænt med vid udsigt over Limfjorden. Den maleriske, hvidkalkede bygning er typisk for bygmesteren, sammensat af forskellige stilelementer. Den består af et kor med kobbertækket, arkadeprydet apsis i romansk stil, opført af bornholmsk granit, skib med forhøjet midtparti og ud for dette korsfløje, mod syd en gotiserende kamtakgavl, mod nord en renæssancegavl, samt et 28 meter højt tårn mod vest med sadeltag, kamtakker og gotiserende blændinger, alt bygget af håndstrøgne mursten på en høj granitsokkel.

Kirken indvendig

Det indre har høje, gotiserende krydshvælv.

Kalkmalerier

På apsidens halvkuppelhvælv er der et freskomaleri, Kristoforus med Jesusbarnet, udført af Rud Petersen med bistand af Niels Larsen Stevns.

Prædikestol

Prædikestolen muret af savonniére-sten.

Døbefont

Døbefonten er af granit.

Stolestader

Stoleværket har rige udskæringer.

Siddepladser

Kirken har 250 siddepladser.

Orgel

Kirkens orgel er et Marcussen orgel fra 1971 med 13 stemmer. Orgelfacaden er formet i rokokostil, alt efter tegninger af arkitekten.

Kirkesangere

(1999) Svend Laursen (-)
(1999) Jørgen Nielsen (-)

Organister

(1999) Inger Andersen (-)

Kirkegård

Kirkegården er indhegnet af en teglhængt mur af håndstrøgne klinker.
Opførelsen siges at have kostet 140.000 kr., hvoraf staten ydede 25.000; resten af udgifterne afholdtes af sagfører A. Olesen, Nørresundby.

Kirkegårdsledere

(1999) Edith Andersen (-)
Retur til toppenCopyright © Kirkesogne.dk 2007