D A N M A R K S    K I R K E H I S T O R I E

historiske data om stifter, provstier, pastorater, sogne og kirker indtil år 2000

Åby Kirke

Åby Sogn - Åby Pastorat - Aalborg Nordre Provsti - Aalborg Stift - Åbybro Kommune - Nordjyllands Amt

Åby Kirke

Adresse

Åby Kirke
Kirkevej 34 B
9440 Åbybro

Se kort

Kirken er åben

Se opslagstavlen ved kirken.

Kirkebygningen

Kirken er opført i middelalderen. Kirken, der især med hensyn til inventar præges af sit til herregården Birkelse, består af romansk apsis, kor og skib med sengotisk tårn for vestenden og våbenhus mod nord samt kapel fra 1600-tallet, ligeledes ved skibets nordside. Den romanske bygning er opført af granitkvadre på en skråkantsokkel, og af oprindelige enkeltheder er bevaret den retkantede norddør, der stadig benyttes, den tilmurede syddør, der dog kun spores svagt, samt apsidens vindue.

Klokkerne

Af klokkerne er den mindre fra slutningen af 1400-tallet, uden indskrift, men Amtagelig af støberen PLP, den anden af støbestål fra Bochum, 1873.

Våbenhuset

Endnu i sengotisk tid byggedes våbenhuset, hvis rum dækkes af et krydshvælv.

Kapeller

Ca 100 år efter våbenhusets opførelse opførtes et gravkapel ved skibets nordside, hovedsagelig af granitkvadre. Dets nordgavl blev helt ommuret 1860, da kapellet blev inddraget i kirkerummet.

Kirken indvendig

Indvendig står den runde tårnbue med profilerede kragsten. I sengotisk tid blev der i kor og skib indbygget krydshvælv, og ved samme tid rejstes vest for skibet af kvadre og gule munkesten et tårn, hvis krydshvælvede underrum åbner sig mod skibet ved en spidsbue.

Altertavlen

Altertavlen er en smuk fløjtavle fra omkring 1525. Midterfeltet viser Kristi dåb, fløjene apostlene og topstykket en gejstlig person, der bærer en kalk - antagelig tavlens Stifter. Tavlen blev stafferet 1741 og istandsat 1927.

Prædikestol

Prædikestolen og den samtidige himmel er renæssancearbejder fra begyndelsen af 1600-tallet, stafferet 1742. Den bærer samme våben som dåbsfadet, og i felterne er der malede dydefigurer.

Døbefont

Enkel romansk granitfont.

Dåbsfad

På fadet er Jørgen Lunges og Sophie Brahes våben og initialer indgraveret sammen med årstallet 1632.

Stolestader

På herskabsstolene er der fædrene og mødrene våben for Anders Pedersen Galt, Birkelse, og Inger Klausdatter Ravensberg. Det øvrige stoleværk er fornyet 1956.

Siddepladser

Kirken har 250 siddepladser.

Orgel

Kirkens orgel er et Marcussen orgel fra 1988 med 15 stemmer.

Organister

(1999) Doris Kjærgaard (-)

Gravminder på kirkegården

Foran våbenhuset og ved tårntrappen ligger der to romanske gravsten af granit, og i våbenhusets østvæg er der indmuret en anselig gravsten over præsten Steen Kierulf, † 1762.
På kirkegården er der ved midten af 1800-tallet opført et gravkapel i nygotiske stilformer for familien Skeel, Birkelse. Her er gravsat kammerherre J. E. F. Skeel, † 1849, indenrigsminister E. V. R. Skeel, † 1887, og politikeren Sophus Skeel.
På kirkegården er der bl.a. gravsten over Sognepræst L. H. Kanneworf, † 1854.

Kirkegårdsledere

(1999) Tage Sørensen (-)
Retur til toppenCopyright © Kirkesogne.dk 2007