D A N M A R K S    K I R K E H I S T O R I E

historiske data om stifter, provstier, pastorater, sogne og kirker indtil år 2000

Biersted Kirke

Biersted Sogn - Biersted Pastorat - Aalborg Nordre Provsti - Aalborg Stift - Åbybro Kommune - Nordjyllands Amt

Biersted Kirke

Adresse

Biersted Kirke
Nørhalnevej 51
Biersted
9440 Åbybro

Se kort

Kirken er åben

Se opslagstavlen ved kirken.

Kirkebygningen

Kirken er opført i 12. århundrede, senest restaureret 1984. Den højtliggende Kirke, der syner vidt omkring, ikke mindst over Store Vildmoses endnu næsten øde flade, består, som den nu ses, af romansk skib og kor, tårn i vest, samt mod nord et våbenhus. Det blytækkede skib og kor er opført af granitkvadre på skråkantsokkel. Syddøren er bevaret som en tilmuret niche, norddøren er stadig i brug.

Tårnet

I den senere middelalder tilføjedes et tårn, til dels af genanvendte kvadre fra den nedbrudte vestgavl; dets overhvælvede underrum står med en spidsbue i forbindelse med skibet. Tårnet blev 1809 nedrevet til skibets gesimshøjde, men er 1927 genrejst på det gamle fundament. Omtrent samtidig med det gamle tårns opførelse fik skib og kor hvælvinger.

Klokkerne

Klokke 1624 af Berent Bodeman i Lybæk med kirkeværge Chresten Mortensens navn.

Våbenhuset

Våbenhuset er fra nyere tid.

Kirken indvendig

I det indre er den romanske korbue bevaret med profilerede sokkel- og kragsten.

Kalkmalerier

På skibets nordvæg er 1938 fremdraget en række kalkmalerier fra omkring 1400, Kristus for Pilatus og Korsegangen.

Altertavlen

Et krucifiks af træ, skåret 1938 af Claes Baumbach står på alterbordet; den tidligere altertavle (kopi efter C. Bloch, Opstandelsen) er nu i præstegården.

Alterbord og alterdug

Alterbordet er nyt og af mursten.

Kalk og disk

Alterkalken er skænket 1673 af Otto Skeel til Birkelse og hustru Sophie Rosenkrantz.

Prædikestol

Prædikestolen, i hvis felter der er naive bibelske relieffer, har skåret årstallet 1588 (samt bomærke og navnetræk L L C).

Døbefont

Den romanske granitfont, der har tilløb til planteornamentik på kummen, viser nogen påvirkning fra den store vestjyske gruppe.

Stolestader

Stoleværket er fornyet 1938 med anvendelse af ældre bestanddele, låger med mere.

Siddepladser

Kirken har 125 siddepladser.

Orgel

Kirkens orgel er et Bruno Christensen orgel fra 1991 med 10 stemmer.

Gravminder i kirken

I tårnrummet en tavle fra omkring 2750 over Jacob Gleerup til Bjørnkær og hustru til minde om deres legater til Sognet.

Ligsten

I våbenhuset er opsat tre store ligsten over (?) Stensøn, † 1667, og hustru, Karen Christensdatter, † 1677, over forpagter Niels Sørensen Byge, † 1683, samt hustru og søn, og over ejer af Bjørnkær Jacob Gleerup, † 1756, og hustru.
Ved skibets nordvestgavl ligger en gravsten over ejer af Bjørnkær Joachim Schalstrup, † 1809.

Kirkesangere

(1999) Birthe Jørgensen (-)

Organister

(1999) Edgar Christensen (-)

Gravere

(1999) Jens Chr Christensen (-)
Retur til toppenCopyright © Kirkesogne.dk 2007