D A N M A R K S    K I R K E H I S T O R I E

historiske data om stifter, provstier, pastorater, sogne og kirker indtil år 2000

Hvorup Pastorat

Aalborg Nordre Provsti - Aalborg Stift - Aalborg Kommune - Nordjyllands Amt

Sogne i pastoratet

Hvorup Sogn
Nørre Uttrup Kirkedistrikt

Historie

Hvorup Sogn var indtil 1970 annekteret til Nørresundby Sogn og samtidig sammenlagt med Nørre Uttrup Kirke.

Sognepræster og kirkebogsførere

Til embedet hører forpligtelse på plejehjem.
1970-1973 O Hørlyck (-)
1973- Erik Nyrup (1940-)

Præstegården

Gildsigvej 8, 9400 Nørresundby
Præstegården er opført 1974, har 6 værelser og opvarmes med fjernvarme.

Præstegårdshaven

I forbindelse med præstegården er en god have på 1.400 m².

Sognepræster

Sognepræsten er samtidig distriktspræst for Hvorup Landdistrikt og garnisonspræst for de militære steder i pastoratet.
1975-1980 E Johs Derlev (-)
1980-1988 Annelise Skov Jensen (-)
1988-1993 Hans Gregersen (-)
1994- Mogens G jensen (1958-)

Embedsboligen

Embedsboligen er opført 1973, er på 207 m² og har 5 værelser.

Kordegne

(1999) Iver Gaarden (-)

Konfirmandlokale

Der er konfirmandlokale i Nørre Uttrup Kirke.
Retur til toppenCopyright © Kirkesogne.dk 2007