D A N M A R K S    K I R K E H I S T O R I E

historiske data om stifter, provstier, pastorater, sogne og kirker indtil år 2000

Horsens-Hammer Pastorat

Aalborg Nordre Provsti - Aalborg Stift - Aalborg Kommune - Nordjyllands Amt

Sogne i pastoratet

Horsens Sogn
Hammer Sogn

Historie

Hammer Sogn har tidligere været hovedsogn for Horsens, Sulsted og Ajstrup Sogne.

Sognepræster og kirkebogsførere

1981- Carl Hertz-Jensen (1945-)

Præstegården

Øster Hassingvej 18, Langholt, 9310 Vodskov
Præstegården er opført 1962, der blev ombygget 1992, har 7 værelser og opvarmes med fjernvarme. Der er kontor for præstesekretær i præstegården.

Præstegårdshaven

I forbindelse med præstegården er en sandet have på 0,5 tdl.

Jordtilliggende

Til præstegården hører et jordtilliggende på 26 ha.

Præstegårdsforpagtere

(1999) ?

Forpagterboligen

Forpagterboligen er beliggende ved præstegården.

Sognekapellaner

Til embedet hørte forpligtelse i Horsens, Hammer, Sulsted og Ajstrup Sogne.

Sognemedhjælpere

(1999) Lone Nørholm Nielsen (-)

Konfirmandlokale

Der er konfirmandlokale i henholdsvis Horsens og Hammer Sognegård.
Retur til toppenCopyright © Kirkesogne.dk 2007