D A N M A R K S    K I R K E H I S T O R I E

historiske data om stifter, provstier, pastorater, sogne og kirker indtil år 2000

Skalborg Pastorat

Aalborg Søndre Provsti - Aalborg Stift - Aalborg Kommune - Nordjyllands Amt

Sogne i pastoratet

Skalborg Sogn

Historie

Skalborg Sogn blev udskilt fra Hasseris Sogn i 1969.

Sognepræster og kirkebogsførere

Embedet blev oprettet 1969. Til embedet hører forpligtelse på plejehjem og i pensionistboliger.
1969-1972 Poul Berg (-)
1972- Peter Anton Krogsøe (1944-)

Præstegården

Birke Allé 41, 9200 Aalborg SV
Præstegården er opført 1974, har 7 værelser og opvarmes med fjernvarme.

Præstegårdshaven

I forbindelse med præstegården er en have på 1.100 m².

Sognepræster

1982-1992 Bjarne Christensen (-)
1992- Erik Steen Møller (1946-)

Embedsboligen

Johan Skjoldborgs Vej 8, 9200 Ålborg SV
Embedsboligen er opført 1953, er på 180 m², har 6 værelser og opvarmes med fjernvarme.

Hjælpepræster

1998- Lene Annette Hansen (1965-)

Kordegne

(1999) Bente Schüsler (-)

Konfirmandlokale

Der er konfirmandstue ved kirken.
Retur til toppenCopyright © Kirkesogne.dk 2007