D A N M A R K S    K I R K E H I S T O R I E

historiske data om stifter, provstier, pastorater, sogne og kirker indtil år 2000

Sønder Tranders-Gug Pastorat

Aalborg Søndre Provsti - Aalborg Stift - Aalborg Kommune - Nordjyllands Amt

Sogne i pastoratet

Sønder Tranders Sogn
Gug Sogn

Historie

Sønder Tranders Sogn blev udskilt fra Sct Markus Sogn i 1968.
1982- Per Sørensen (1950-)

Embedsboligen

Gøttrupvej 18, 9220 Ålborg Ø
Embedsboligen er opført 1985 og er på ca. 200 m².

Sognepræster og kirkebogsførere

Embedet blev oprettet 1968.
1969-1978 Johs Nøhr Sørensen (-)
1978- Jens Brun (1949-)
2004- Marianne Zeuthen (-)

Præstegården

Regnar Juels Vej 21, 9210 Aalborg SØ
Præstegården er opført 1973, har 6 værelser og opvarmes med fjernvarme.

Sognepræster Skt Markus og Sdr Tranders

1933-1968 William Larsen (-)
Embedet nedlagt.

Sognepræster

Embedet blev oprettet som residerende kapellani i 1977.
1977-1978 Jens Brun (-)
1978-1990 Finn K Eriksen (-)
1990- Hanne Kragh Pahuus (1947-)

Embedsboligen

Gulnarevej 8, 9260 Gistrup
Embedsboligen er opført 1982, er på 227 m², har 6 værelser og opvarmes med fjernvarme. I forbindelse med embedsboligen er en have på 650 m².

Sognepræster

Embedet blev oprettet 1990.
1990- Bodil Engers (1955-)

Embedsboligen

Hans Hedtofts Vej 9, 9210 Ålborg SØ
Embedsboligen er opført 1985 med tilbygning fra 1999, er nu på 185 m², har 5 værelser og opvarmes med fjernvarme.

Residerende kapellaner

Embedet blev omdannet fra sognekapellani ved reservation af 2. marts 1742.

Sognekapellaner

Embedet blev omdannet til residerende kapellani ved reservation af 2. marts 1742.

Kordegne

(1999) Knud Erik Laursen (-)

Konfirmandlokale

Der er konfirmandstue i Gug Kirke.
Retur til toppenCopyright © Kirkesogne.dk 2007