D A N M A R K S    K I R K E H I S T O R I E

historiske data om stifter, provstier, pastorater, sogne og kirker indtil år 2000

Svenstrup-Ellidshøj Pastorat

Aalborg Søndre Provsti - Aalborg Stift - Aalborg Kommune - Nordjyllands Amt

Sogne i pastoratet

Svenstrup Sogn
Ellidshøj Sogn

Sognepræster og kirkebogsførere

Til embedet hører forpligtelse på forsorgscenter, alderdomshjem og plejehjem.
1941-1966 B Roesen (-)
1967-1992 Vagn J Hasselgaard (-)
1992-1997 Erik J Derlev (-)
1997- Peter Grarup (1943-)
-2004 Henriette Sørig Rosendal (-)

Præstegården

Gammel Viborgvej 19, 9230 Svenstrup
Præstegården er opført 1925, senest restaureret 1992, har 7 værelser og opvarmes med fjernvarme.

Præstegårdshaven

I forbindelse med præstegården er en god have på 0,5 ha.

Sognepræster

Embedet blev oprettet 1996.
1996-1997 Peter Grarup (1943-)
1998- Henriette Sørig Rosendal (1969-)

Embedsboligen

Stillekrogen 82, Ellidshøj, 9230 Svendstrup J
Embedsboligen er opført 1998 som et et-plans hus på 185 m² + 44 m² dobbeltcarport, har 3 værelser og opvarmes med fjernvarme. I forbindelse med boligen er et nyanlagt prydhave på 2.749 m².

Sognepræster

Embedet blev oprettet 1978.
1978-1985 Palle H Steffensen (-)
1986-1996 Jørgen Lekfeldt (1948-)
Embedet blev nedlagt 1996.

Konfirmandlokale

Der er konfirmandstue i præstegården.
Retur til toppenCopyright © Kirkesogne.dk 2007