D A N M A R K S    K I R K E H I S T O R I E

historiske data om stifter, provstier, pastorater, sogne og kirker indtil år 2000

Gunderup-Nøvling-Gistrup Pastorat

Aalborg Søndre Provsti - Aalborg Stift - Aalborg Kommune - Nordjyllands Amt

Sogne i pastoratet

Gunderup Sogn
Nøvling Sogn
Gistrup Sogn

Historie

Gunderup Sogn havde tidligere kun Nøvling Sogn til annekssogn. Gistrup Sogn var samtidig annekssogn til Nørre Snede Sogn. Gistrup sogn blev selvstændigt sogn i 1995.

Sognepræster og kirkebogsførere

1946-1957 Chr H Christensen (-)
1957-1965 Knud Jensen (-)
1966-1971 Martin Svane (-)
1972- Jørgen Johannes Juul (1934-)
2004- Mette Nøhr Shaw (-)

Præstegården

Gunderupvej 1, 9260 Gistrup
Præstegården er opført 1932, har 8 værelser og opvarmes med kombifyr. Ny stor konfirmandbygning.

Præstegårdshaven

I forbindelse med præstegården er en god have på 0,8 ha.

Jordtilliggende

Til præstegården hører et jordtilliggende på 32 tdl.

Præstegårdsforpagtere

(1999) ?

Forpagterboligen

Forpagterboligen er beliggende ved præstegården.

Sognepræster

Embedet blev omdannet 1982 fra residerende kapellani.
1982-1992 Helge Bechmann (-)
1992- Flemming Bæk Markussen (1959-)

Embedsboligen

Splinten 16, 9260 Gistrup
Embedsboligen er opført 1976, er på 227 m², har 7 værelser + kontor og opvarmes med fjernvarme. I forbindelse med boligen er en god have på 1.040 m².

Residerende kapellaner

1976-1980 Else M Roed (-)
1981-1982 Helge Bechmann (-)
Embedet blev 1982 omdannet til sognepræsteembede.

Sognepræster

Embedet blev oprettet 1999. Til embedet hører forpligtelse til at yde bistand til betjeningen af Romdrup-Klarup Pastorat.
1999- Lene E Riger-Kusk (1965-)

Kordegne

(1999) Helle Lo Sørensen (-)

Konfirmandlokale

Der er konfirmandstue i en forholdsvis nyopført bygning i tilknytning til præstegården.
Retur til toppenCopyright © Kirkesogne.dk 2007