D A N M A R K S    K I R K E H I S T O R I E

historiske data om stifter, provstier, pastorater, sogne og kirker indtil år 2000

Århus Dompastorat

Århus Domprovsti - Århus Stift - Århus Kommune - Århus Amt

Sogne i pastoratet

Århus Domsogn

Præstegården

Skolegade 17, 8000 Århus C

Øverste kapellaner

Til embedet hørte forpligtelse ved Århus Domkirke og med undtagelse af nr 2, var den øverste kapellan også sognepræst til Vejlby.

Underste kapellaner

Til embedet hørte forpligtelse ved Århus Domkirke.
Embedet blev omdannet 1811.

Enekapellaner

Embedet blev 1811 omdannet fra underste kapellani. Til embedet hørte forpligtelse ved Århus Domkirke.
Retur til toppenCopyright © Kirkesogne.dk 2007