D A N M A R K S    K I R K E H I S T O R I E

historiske data om stifter, provstier, pastorater, sogne og kirker indtil år 2000

Vor Frue Pastorat

Århus Domprovsti - Århus Stift - Århus Kommune - Århus Amt

Sogne i pastoratet

Vor Frue Sogn

Historie

Århus Sogn var hovedsogn for Haubro og Giver Sogne indtil 9. maj 1555.

Præstegården

Vestergade 21, 8000 Århus C

Ordinerede kateketer

Den ordinerede kateket var også førstelærer ved Borgerskaben i Århus.

Residerende kapellaner

Den residerende kapellan var også hospitalspræst ved Hospitalet i Århus.
Retur til toppenCopyright © Kirkesogne.dk 2007