D A N M A R K S    K I R K E H I S T O R I E

historiske data om stifter, provstier, pastorater, sogne og kirker indtil år 2000

Skt Markus Pastorat

Århus Domprovsti - Århus Stift - Århus Kommune - Århus Amt

Sogne i pastoratet

Skt Markus Sogn

Præstegården

Skt Markus Plads 1, 8000 Århus C
Retur til toppenCopyright © Kirkesogne.dk 2007