D A N M A R K S    K I R K E H I S T O R I E

historiske data om stifter, provstier, pastorater, sogne og kirker indtil år 2000

De døves menighed Midtjylland

Århus Domprovsti - Århus Stift

Præstegården

Ved Svalebøgen 2, Gjerrild, 8500 Grenå
Retur til toppenCopyright © Kirkesogne.dk 2007