D A N M A R K S    K I R K E H I S T O R I E

historiske data om stifter, provstier, pastorater, sogne og kirker indtil år 2000

Besser-Tunø Pastorat

Århus Domprovsti - Århus Stift - Samsø Kommune - Århus Amt

Sogne i pastoratet

Besser Sogn
Tunø Sogn

Historie

Besser Sogn var indtil 29. maj 1867 hovedsogn for Onsbjerg Sogn.

Præstegården

Besser Hovedgade 1, 8305 Samsø

Sognekapellaner

Til embedet hørte forpligtelse i såvel Besser og Onsbjerg Sogne.
Retur til toppenCopyright © Kirkesogne.dk 2007