D A N M A R K S    K I R K E H I S T O R I E

historiske data om stifter, provstier, pastorater, sogne og kirker indtil år 2000

Århus Valgmenighed

Århus Domprovsti - Århus Stift

Kirker i menigheden

De lokale sognekirker benyttes.

Præstegården

Ny Munkegade 6, 3., 8000 Århus C
Retur til toppenCopyright © Kirkesogne.dk 2007