D A N M A R K S    K I R K E H I S T O R I E

historiske data om stifter, provstier, pastorater, sogne og kirker indtil år 2000

Christians Pastorat

Århus Domprovsti - Århus Stift - Århus Kommune - Århus Amt

Sogne i pastoratet

Christians Sogn

Sognepræster og kirkebogsførere
Præstegården

Frederikshaldsgade 15, 8200 Århus N


Præstegårdshaven
Jordtilliggende
Præstegårdsforpagtere
Forpagterboligen
Sognepræster
Embedsboligen
Residerende kapellaner
Sognekapellaner
Kaldskapellaner
Kordegne
KonfirmandlokaleRetur til toppenCopyright © Kirkesogne.dk 2007