D A N M A R K S    K I R K E H I S T O R I E

historiske data om stifter, provstier, pastorater, sogne og kirker indtil år 2000

Beder Pastorat

Århus Søndre Provsti - Århus Stift - Århus Kommune - Århus Amt

Sogne i pastoratet

Beder Sogn

Historie

Beder Sogn var fra 1655 hovedsogn for Malling Sogn.

Præstegården

Kirkebakken 58, 8330 Beder
Retur til toppenCopyright © Kirkesogne.dk 2007