D A N M A R K S    K I R K E H I S T O R I E

historiske data om stifter, provstier, pastorater, sogne og kirker indtil år 2000

Astrup-Tulstrup-Hvilsted Pastorat

Århus Søndre Provsti - Århus Stift - Århus Kommune - Århus Amt

Sogne i pastoratet

Astrup Sogn
Tulstrup Sogn
Hvilsted Sogn

Præstegården

Østergårdsvej 223, Astrup, 8355 Solbjerg

Kapellaner pro loco

Til embedet hørte forpligtelse i Astrup, Tulstrup og Hvilsted Sogne.
Retur til toppenCopyright © Kirkesogne.dk 2007