D A N M A R K S    K I R K E H I S T O R I E

historiske data om stifter, provstier, pastorater, sogne og kirker indtil år 2000

Brabrand-Sønder Årslev Pastorat

Århus Vestre Provsti - Århus Stift - Århus Kommune - Århus Amt

Sogne i pastoratet

Brabrand Sogn
Sønder Årslev Sogn

Præstegården

Engdalsvej 1, 8220 Brabrand
Retur til toppenCopyright © Kirkesogne.dk 2007