D A N M A R K S    K I R K E H I S T O R I E

historiske data om stifter, provstier, pastorater, sogne og kirker indtil år 2000

Gellerup Pastorat

Århus Vestre Provsti - Århus Stift - Århus Kommune - Århus Amt

Sogne i pastoratet

Gellerup Sogn

Præstegården

Gudrunsvej 88, Gjellerup, 8220 Brabrand
Retur til toppenCopyright © Kirkesogne.dk 2007