Den danske folkekirke m.m. før år 2000


Ledøje Kirke

Ledøje Sogn - Ledøje-Smørum Pastorat - Ballerup-Værløse Provsti - Helsingør Stift - Ledøje-Smørum Kommune - Københavns Amt


Ledøje Kirke (PHB)

Adresse

Se aktuel adresse, kort mm.


Kirkebygningen

Kirken er opført 1225.
Ledøje Kirke har den ejendommelighed, at kirken simpelt hen er delt i to etager - dog således, at man fra “overkirken” kan kigge ned i “underkirken”. Disse arrangementer kan kun forklares på den måde, at kirkens bygherre har været en stormand, der har ønsket at fremhæve sin og sin families særstilling i menigheden.
Nogle historikere mener, at det var landsbyernes fri bønder, der sluttede sig sammen om at bygge deres Sognekirker. Ideen er unægtelig “demokratisk” og i smuk overensstemmelse med højskoletanken og vor tids opfattelse af folkekirken; men vi kender ikke et eneste tilfælde, hvor det kan dokumenteres at have været tilfældet. Det stemmer heller ikke særlig godt overens med vort kendskab til 1100-tallets Danmark i øvrigt. Det var et land, hvor man endnu holdt trælle - et land, hvor stormændene skiftedes til at dele bispestolene og de andre mægtige embeder imellem sig.
Bygherrerne bag vore kirker må være de mange små og store godsejere, der i 1100-tallet besad størstedelen af landets jord. De mægtigste af dem, som Hvide-slægten ved Sorø, kunne flotte sig med rundkirker, tvillingtårne - ja, en enkelt femtårnet! - og herskabspulpiturer. De fleste byggede bare en ganske almindelig kirke.


Siddepladser

Kirken har 80 siddepladser.


Orgel

Kirkens orgel er et Jensen & Thomsen orgel fra 1974 med 12 stemmer.


Kirkepersonale

Se liste med kirkepersonale her.

Retur til toppen

-- Copyright © kirkehistorie.dk 2007 -- Webmaster Kirsten Marie Jensen: kj@kirkehistorie.dk -- Opdateret d. 15.7.2012 --