D A N M A R K S    K I R K E H I S T O R I E

historiske data om stifter, provstier, pastorater, sogne og kirker indtil år 2000

Rødding-Løvel-Pederstrup Pastorat

Bjerringbro-Hvorslev-Tjele Provsti - Viborg Stift - Tjele Kommune - Viborg Amt

Sogne i pastoratet

Rødding Sogn
Løvel Sogn
Pederstrup Sogn

Præstegården

Kirkegade 14, Rødding, 8830 Tjele




Retur til toppen



Copyright © Kirkesogne.dk 2007