Den danske folkekirke m.m. før år 2000


Nexø Kirke

Nexø Sogn - Nexø Pastorat - Bornholms Østre Provsti - Københavns Stift - Nexø Kommune - Bornholms Amt


Nexø Kirke

Adresse

Se aktuel adresse, kort mm.


Kirkebygningen

Kirken er måske fra omkring 1346, restaureret 1985.
Det er ikke muligt med sikkerhed at fastslå kirkens alder.
Nexø blev købstad i 1346. Måske er den ældste del af kirken fra den tid. Oprindeligt var kirken i den lille fattige fiskerby blot et kapel, indviet til sømændenes skytshelgen “Sct. Nicolai”. Siden blev kapellet bygget større. Murene blev 1730-31 forhøjet med 4 alen (ca. 2 meter) og vinduerne fik den nuværende størrelse. Hullet i muren bag trappen til prædikestolen stammer muligvis fra et af de oprindelige vinduer.


Tårnet

Tårnet er fra 1500-tallet.


Spir

Spiret med det løgformede kobbertag ovenpå tårnet er sat op i 1910. Der var et lignende spir fra 1620 til 1797.


Våbenhuset

Våbenhuset på sydsiden af kirken er fra 1700-tallet.
Uden for på våbenhuset, til højre for indgangsdøren, er der et sort træskilt med påskriften “I dag er Stevne”. Før i tiden blev tavlen vendt, når der efter gudstjenesten var “kirkestævne”, hvor offentlige skrivelser blev bekendtgjort. En tilsvarende tavle sidder ved nordre indgangsdør.
Inde i våbenhuset på den vestre væg hænger en stor mindetavle i anledning af Chr. V’s besøg i Nexø 16. maj 1687.
På modsatte side hænger fire mindeskjolde. De to er fra mindegudstjenesten ved Fr. VII’s død i 1863, og de to andre fra brygger Hans Bergs begravelse i 1905 og hustruen Gine Bergs begravelse 1900.
Det var skik at den afdødes familie kunne skænke et par alterlys til kirken og få disse mindeskjolde sat på lysene, indtil de var brændt ned.


Kapeller

Ligkapellet på nordsiden er fra 1700-tallet.


Kor

Hele korpartiet med alteret er fornyet i forbindelse med en omfattende renovering af kirkens indre i 1985.


Sideskibe

Det nordre sideskib er tilbygget i 1760.


Pulpiturer

På nordpulpituret ses Elias i ildvognen, Job og hans venner, Esajas‘ kaldelse, kvisten af Isai stub, Moses med lovtavlerne, manna i ørkenen, den første nadver, bespisningen med 5 brød og to fisk, Jesus går på vandet, fodvaskningen, Emmausvandrerne, Paulus‘s omvendelse og yderst Paulus reddes i land efter skibbruddet ved Malta. Det sidstnævnte motiv på nordpulpituret er en hilsen til havne- og fiskeribyen Nexø, hvor man gennem tiden selv har erfaret faren ved at færdes på havet.


Alterpartiet

Alteret og gulvet i korpartiet er udført i Nexø sandsten.


Alterbillede

Det gamle alterbillede med et motiv af Jesus hos Martha og Maria er erstattet af et stort forgyldt trækors.


Alterudsmykning

I 1996 bestod alterudsmykningen af et enkelt trækors. Der var tanker om at udsmykke korhvælvingen med et billede af Jesu genkomst.


Alterstager

På alteret står to store messinglysestager, som er skænket af kronprinseparret i 1946, da kirken var færdigrestaureret efter bombardementet i maj 1945.


Prædikestol

Prædikestolen og det forgyldte krucifix over prædikestolen stammer fra 1600-tallet.
I 1993-95 udsmykkede Bodil Kaalund billedfelterne i prædikestolen og i de to pulpiturer med i alt 27 motiver fra Det gamle og ny Testamente. Prædikestolens fem felter viser centrale temaer fra trosbekendelsen Skabelsen, julenat, påskemorgen, Jesu himmelfart og pinsen. Pinsemotivet med apostlene, som modtager Helligånden, er et varmt og levende billede, som fra sin plads helt ude ved væggen danner en naturlig forbindelse ned til kirkebænkene, hvor Helligånden fortsætter sin gerning i den menighed, som nu samles i kirken om ordet og sakramenterne og for at bede, takke og lovprise den treenige Guds navn. Over prædikestolen ses Jesus på korset, hvor alle de store temaer i den kristne tro er samlet. Det smukke krucifix fremstår som et stærkt vidnesbyrd om, at det kristne evangelium, der skal prædikes i kirken, er “ordet om korset”.


Døbefont

Døbefonten fra 1784 er udhugget i Nexø sandsten.


Kirkeskibe

De to skibsmodeller er bygget og sk3/4nket til kirken af gamle Nexøboere. Det rødmalede skib, der hænger i nordfløjen, er en tremastet fuldrigger “Tora Nexø” fra 1933. Det grønmalede skib er en tremastet skonnert “Hans Andreas” af Nexø, ophængt i 1986.


Siddepladser

Kirken har 300 siddepladser.


Lysekroner

Den store lysekrone kaldes “Danmarkskronen”, som ligeledes er en gave til Nexø Kirke efter bombardementet. Der blev landets kirker foretaget en indsamling, som blev brugt til den store og de to mindre lysekroner i kirken.


Orgel

Kirkens orgel er et Frobenius orgel fra 1964 med 19 stemmer.


Orgelpulpitur

De to billedrækker på orgel- og nordpulpitur har motiver fra Det gamle og ny Testamente. Det begynder yderst til venstre på orgelpulpituret med syndefaldet, Abrahams offer, Jakobs kamp med englen, Josefs brødre i Ægypten, syndfloden og Noahs ark, kobberslangen, det forjættede land, David og Goliat, Jonas i havdyrets bug.


Gravminder i kirken

På kirkens vægge ses tre mindestene eller epitafier. Det ældste ved døbefonden er over byfoged Niels Jespersen. Lige over for er der en hjertegribende indskrift over Ide Johanne Elisabeth Egede, død 3 år gammel i 1798. Hendes far var inspektør på stenbruddet og var sønnesøn af Hans Egede, Grønlands apostel. Det tredje ved trappen til prædikestolen er over amtmand Christen Heiberg og en 24 årig datter.


Kirkegård

Kirkegården har en af landets fineste samlinger af gamle velbevarede gravsten, som vidner om stenhuggernes høje håndværksmæssige stade i 1800-tallet. I kirkens våbenhus ligger en beskrivelse af hver enkelt af de bevaringsværdige gravminder. Pladsen med mindeankeret er mindested for søfolk og fiskere, som er omkommet på havet uden at blive fundet.
Kirkegården ved kirken bliver kun brugt til urnegravsteder. Kirkegården på Mosevej syd for byen blev taget i brug før århundredeskiftet.


Kirkepersonale

Se liste med kirkepersonale her.

Retur til toppen

-- Copyright © kirkehistorie.dk 2007 -- Webmaster Kirsten Marie Jensen: kj@kirkehistorie.dk -- Opdateret d. 16.7.2012 --