D A N M A R K S    K I R K E H I S T O R I E

historiske data om stifter, provstier, pastorater, sogne og kirker indtil år 2000

Brønderslev Kirke

Brønderslev Sogn - Brønderslev-Serritslev Pastorat - Brønderslev Provsti - Aalborg Stift - Brønderslev Kommune - Nordjyllands Amt

Brønderslev Kirke

Adresse

Brønderslev Kirke
Bredgade 102
9700 Brønderslev

Se kort

Kirken er åben

Se opslagstavlen ved kirken.

Kirkebygningen

Kirken er opført 1922. Efterhånden som den nye købstad kom i vækst, har pladsen i den gamle kirke øst for byen ikke været tilstrækkelig - og mange har vel fundet vejen derud for lang. Der blev derfor behov for at bygge en ny kirke inde i selve byen, og som byggeplads valgte man et sted, hvor hovedgaden fra landevejen har et ganske svagt knæk, der bevirker, at det høje tårn, der var projekteret fra begyndelsen, men først senere blev bygget, ligger således, at det ser ud til at stå midt for gaden, fra hvilken side man end kommer.
Kirken, der ligger på hjørnet af Bredgade og Krogensgade, er en stor langhusbygning af røde mursten på granitsokkel, opført 1920-22 ved arkitekt Valdemar Schmidt og indviet 26. marts 1922. Korgavlen er stumpvinklet tresidet, og sidemurene har støttepiller, hvori der er anvendt en del glaserede mursten.

Tårnet

Det kraftige tårn, der er placeret fritstående ved gadelinien, kun forbundet med koret ved en mellembygning, der rummer fadderværelse og sakristi, er tilføjet noget senere, fuldført 1925.

Klokkerne

Af de to klokker er den ene støbt 1925 af Smithske Støberier, Ålborg, den anden 1931 af Jysk Jernstøberi og Maskinfabrik, Brønderslev. I glamhullet mod vest er der installeret et klokkespil.

Kirken indvendig

Det indre har høje krydshvælv, båret af tolv slanke, fem meter høje granitsøjler, mellem hvilke der er pulpiturer i sideskibene.

Kirkens inventar

Alt inventar bortset fra alterkar og dåbsfad stammer fra opførelsen.

Alterprydelse

Som alterprydelse tjener et stort, forgyldt trækors.

Kalk og disk

Alterkaret er overført fra den gamle kirke.

Dåbsfad

Dåbsfadet er overført fra den gamle kirke.

Siddepladser

Kirken har 450 siddepladser.

Orgel

Kirkens orgel er et Frobenius orgel fra 1972 med 32 stemmer.

1. kirketjenere

(1999) Arne Hansen (-)

2. kirketjenere

(1999) Jette Karstenskov (-)

Kirkesangere

(1999) Ivan Krøs (-)

Organister

(1999) vakant

Organistassistenter

(1999) vakant

Kirkegårdsledere

(1999) Finn Larsen (-)
Retur til toppenCopyright © Kirkesogne.dk 2007