D A N M A R K S    K I R K E H I S T O R I E

historiske data om stifter, provstier, pastorater, sogne og kirker indtil år 2000

Brønderslev Gamle Kirke

Brønderslev Sogn - Brønderslev-Serritslev Pastorat - Brønderslev Provsti - Aalborg Stift - Brønderslev Kommune - Nordjyllands Amt

Brønderslev Gamle Kirke

Adresse

Brønderslev Gamle Kirke
Kirkevej 9
9700 Brønderslev

Se kort

Kirken er åben

Se opslagstavlen ved kirken.

Kirkebygningen

Kirken er opført ca. 1100, blev senest nyrestaureret 1975-1976. Brønderslev har kun et godt halvt århundrede bag sig som købstad, men det gamle landsbypræg er for længst forsvundet. Kun på den gamle kirkegård, der ligger øst for byen tæt ved hovedvejen, får man endnu et indtryk af det, der var, inden byudviklingen satte ind. Her ligger endnu landsbyens gamle, ret beskedne kirke, men den anvendes siden den ny kirkes indvielse 1922 mest til begravelser. Den består af romansk apsis, kor og skib med underdelen af et vistnok sengotisk tårn i vest og et våbenhus mod syd, som vistnok 1623 afløste et formentlig senmiddelalderligt. Den romanske bygning er opført af granitkvadre på karnis-profileret sokkel.

Døre og vinduer

Af de retkantede afsluttede døre er den mod nord tilmuret, syddøren stadig i brug.

Våbenhuset

Våbenhuset ud for syddøren er vistnok som helhed bygget 1623, sikkert på et ældres plads. Ud for norddøren har der stået et dødgravkapel for Kornumgårds ejere.

Apsis

Apsis har profileret gesims og gammelt, blytækt tagværk med hoved foroven.
Mod øst har apsis et rundbuevindue, der ligesom korets nordvindue er åbent, medens et vindue på skibets nordside er tilmuret.
Apsis har bevaret sit halvkuppelhvælv, men rummet er ved en senere mur afskilret fra koret.

Kor

I sengotisk tid blev der i koret indbygget et stjernehvælv.

Skib

I skibet to otteribbede krydshvælv, og ved samme tid blev der ved skibets vestside opført et tårn af munkesten med trappehus ved nordvesthjørnet.
De fik 1653 et ottekantet spir, men blev, vistnok i anden halvdel af 1700-tallet, nedbrudt til skibets højde. Tårnrummet har afsæt til en aldrig opført hvælving.

Korbue

Den runde korbue har profileret kragbånd og sokler.

Altertavlen

Altertavlen er et ret enkelt renæssancearbejde fra omkring 1600 med samtidigt korsfæstelsesmaleri. Den er istandsat 1913.

Alterbord og alterdug

En granitkvader med helgengrav fra alterbordet er indsat i trappehusets vestside.

Alterstager

De kraftige renæssancestager er givet 1596 af Jens Kjærulf, Kornum, og hustru, Anne Gris.

Dåbsfad

Dåbsfadet er overført til den nye kirke.

Siddepladser

Kirken har 130 siddepladser.

Orgel

Kirkens orgel er et Bruno Christensen orgel fra ? med 14 stemmer.

Klokkestabel og klokke

Klokken, der hænger i en stabel ved vestgavlen, har i minuskelskrift på latin en smuk indskrift, der nærmest må oversættes Hør efter, når jeg drages! Jeg kalder Eder Kom til Helligdommen!, og årstallet 1418.

Gravminder på kirkegården

Udslidte gravsten over Peder Sørensen Thorup til Nibstrup, † 1771 og hustru, samt over Anders Jensen i Grindsted, † 1671 og over Peder Sørensen i Torsmark, † 1712.
Retur til toppenCopyright © Kirkesogne.dk 2007