D A N M A R K S    K I R K E H I S T O R I E

historiske data om stifter, provstier, pastorater, sogne og kirker indtil år 2000

Stenum Kirke

Stenum Sogn - Tolstrup-Stenum Pastorat - Brønderslev Provsti - Aalborg Stift - Brønderslev Kommune - Nordjyllands Amt

Stenum Kirke

Adresse

Stenum Kirke
Bogfinkevej 25
Stenum
9700 Brønderslev

Se kort

Kirken er åben

Se opslagstavlen ved kirken.

Kirkebygningen

Kirken er opført i 12. århundrede. Den kullede kirke, hvis kirkegård omgives af et usædvanligt højt og kraftigt kampestensdige, består af romansk skib med et vistnok i gotisk tid udvidet kor, sengotisk tårnunderdel mod vest og ligeledes sengotisk våbenhus mod nord. Den romanske bygning er opført af granitkvadre på en sokkel, der dels har skråkant, dels profillister. I skibets sydside spores den tilmurede dør og et rundbuet vindue, mens norddøren, der er i brug, er udvidet.
I sengotisk tid ændredes koret helt, således at det nu kun er en ubetydelighed smallere end skibet, hvis blytag uden spring er ført ud over det. Ydermurene er de romanske granitkvadre anvendt på ny, medens indervæggene og krydshvælvingen er af munkesten.

Tårnet

Det sikkert sengotiske tårn var bygget af kvadre og munkesten, og dets underrum gør sig endnu gældende i forhold til skibet, hvorfra det adskilles af en spids tårnbue. Overdelen blev nedbrudt, vistnok i 1762, idet dette årstal sammen med initialerne FCT og CEC tidligere stod på vestgavlen med jerncifre.

Våbenhuset

Våbenhuset af granitkvadre og munkesten har kamtakgavl med enkel blændingsdekoration.

Kirken indvendig

Indvendig står den runde korbue med hulkantede kragsten, og skibet har bjælkeloft.

Altertavlen

Altertavlen er et maleri. Den barmhjertige samaritan, udført 1963 af Svend Engelund. Det tidligere altermaleri, Opstandelsen, fra århundredskiftet, er ophængt i kirken. Figurer fra en sengotisk udskåren altertavle er nu i Hjørring museum.

Alterbord og alterdug

Alterbordet er bygget af granitkvadre med skråkantprofil under pladen, der er sammensat af flere kvadre.

Alterstager

De balusterformede renæssancestager har årstallet 1592 og initialerne El BI.

Prædikestol

Prædikestolen fra 1622 er af karnaptype med koblede, toscanske hjørnesøjler og portalfelter, hvori fremstilling af evangelisterne. Den er istandsat 1945.

Døbefont

Lille glat, romansk granitfont.

Dåbsfad

Dåbsfadet er i moderne udførelse.

Siddepladser

Kirken har 125 siddepladser.

Skibe

Meget stor, tremastet skibsmodel af nyere dato.

Orgel

Kirkens orgel er et Frobenius orgel fra 1978 med 6 stemmer.

Klokkestabel og klokke

Klokken, der hænger i en spinkel klokkestabel ved vestgavlen, er støbt 1845 af H. Gamst og H. C. Lund, København.
Retur til toppenCopyright © Kirkesogne.dk 2007