D A N M A R K S    K I R K E H I S T O R I E

historiske data om stifter, provstier, pastorater, sogne og kirker indtil år 2000

Mylund Kirke

Mylund Kirkedistrikt - Jerslev-Hellum Pastorat - Brønderslev Provsti - Aalborg Stift - Brønderslev Kommune - Nordjyllands Amt

Mylund Kirke

Adresse

Mylund Kirke
Mylundvej 93
Mylund
9740 Jerslev J

Se kort

Kirken er åben

Se opslagstavlen ved kirken.

Kirkebygningen

Kirken er opført i 1926. Den hvidkalkede og teglhængte filialkirke i Myrlund er opført 1926 (indviet 14. november) efter tegninger af arkitekt E. Packness for en byggesum af ca. 88.000 kr., hvoraf beboerne ydede de 12.000. Den ganske statelige bygning er holdt i en forenklet gotisk stil og består af et langhus med tresidet afslutning mod øst, et sideskib mod nord og et tårn ved vestenden.

Døre og vinduer

I korets højtsiddende cirkelvindue mod øst er der indsat et glasmaleri, Maria med barnet.

Tårnet

Tårnet har afvalmet tag med rygningen i nord-syd.

Kirken indvendig

Indvendig har korpartiet og sideskibet hvælvinger, medens skibet har bræddeloft, der følger tagstolen.

Alterudsmykning

Alteret er et stort, malet trækors.

Alterstager

Alterstagerne er drejet i træ.

Prædikestol

Prædikestolen har enkle renæssanceformer med evangelistmalerier i portalfelterne.

Døbefont

Fonten er snedkret.

Siddepladser

Kirken har 175 siddepladser.

Orgel

Kirkens orgel er et orgel fra Jydsk Orgelbyggeri fra 1900 med 5 stemmer.
Retur til toppenCopyright © Kirkesogne.dk 2007