D A N M A R K S    K I R K E H I S T O R I E

historiske data om stifter, provstier, pastorater, sogne og kirker indtil år 2000

Øster Brønderslev Kirke

Øster Brønderslev Sogn - Øster Brønderslev-Hallund Pastorat - Brønderslev Provsti - Aalborg Stift - Brønderslev Kommune - Nordjyllands Amt

Øster Brønderslev Kirke

Adresse

Øster Brønderslev Kirke
Elmevej 74
Øster Brønderslev
9700 Brønderslev

Se kort

Kirken er åben

Se opslagstavlen ved kirken.

Kirkebygningen

Kirken er opført i middelalderen, senest restaureret 1961. Kirken, der er indivet til Kristus, består af romansk apsis, kor og skib, senromansk vestforlængelse, tårn fra renæssancetiden og våbenhus fra 1921 ud for norddøren. Den romanske er opført af granitkvadre på en profileret sokkel. Den nuværende norddør er ny, men den gamle ses tilmuret, men uden buestik. Fra en af kirkens portaler, formentlig sydsidens, er bevaret en interessant karmsten med runeindskrift, nu i Nationalmuseet ”Kirken er viet til Kristus til miskund for menneskene. Svend Germundsøn”. På korets sydside er en præstedør bevaret. Flere af de romanske vinduer ses, et på korets nordside og to på skibets, apsidens to cirkelvinduer er derimod næppe oprindelige. I korets nordvindue sidder indvendig en meget smuk og velbevaret romansk billedkvader med en løve i negativt relief. Skibets sydmur er vistnok fuldstændig omsat.

Tårnet

Den vistnok senromanske vestforlængelse, bygget af kvadre ligesom skibet, har sværere mure end dette, og i det nordvestlige hjørne er der en muret trappe, således at man må betragte forlængelsen som underdelen til et tårn. Det nuværende tårn, vest for forlængelsen, er bygget omkring 1570 - ved en reparation efter lynnedslag 1950 blev der i murværket fundet en sølvmønt præget i Rostock 1550-62. det er bygget af genanvendte granitkvadre og foroven røde munkesten, dog med anvendelse af hjørnekvadre. I tårnets underrum er der anlæg for et hvælv, der vistnok aldrig er fuldført.

Klokkerne

En klokke fra 1546 er udlånt til Københavns Kirkefond.

Kirken indvendig

Indvendig står den runde korbue med profilerede kragsten og hulet skråkantsokkel, og der er i kor og skib bjælkelofter, i apsis halvkuppel.

Alterkrusifiks

På alterbordet er opsat en kopi af kirkens gamle korbuekrusifiks fra begyndelsen af 1500-tallet.

Alterbord og alterdug

Alterbordet er kvadermuret.

Alterstager

Malmstagerne bærer navnet Niels Jürgens og årstallet 1577.

Præste- og degnestol

Fra præste- og degnestol er bevaret panelværk, svarende til et indgangspanel fra 1643.

Prædikestol

Prædikestolen er et ganske godt snitværk fra begyndelsen af 1600-tallet, karnapformet med dobbelte, kannelerede hjørnesøjler og portalfelter.

Døbefont

Enkel romansk granitfont.

Dåbsfad

Dåbsfadet er sydtysk fra omkring 1575 med fremstilling af Syndefaldet.

Stolestader

I øvrigt nyt stoleværk fra 1960, tegnet af arkitekt Mørch, Nørresundby.

Siddepladser

Kirken har 165 siddepladser.

Orgel

Kirkens orgel er et orgel fra Jydsk Orgelbyggeri fra 1961 med 5 stemmer + subbas.

Epitafier

På skibets nordvæg er der epitafier over kancelliråd Peder Ifversen til Burholt, † 1790, og hustru Karen Bast, † 1786, samt over oberstløjtnant Peder Himmelstrup til Burholt, † 1757 og hustru, Anna Hegelund Kjærulf, † 1776, gift første gang med Peder Ifversen til Gamle Hammelmosegård.

Ligsten

I våbenhuset er der opsat en interessant romansk gravsten, hvorpå der under et kors ses en ejendommelig langstrakt, stolaklædt skikkelse i relief.
Desuden er der en baroksten med næste udslidt indskrift og en bondegravsten af granit over Anne Povelsdatter, † 1676, samt to gravtræer fra 1615 og 1632.

Kirketjenere

(1999) Leif Nielsen (-)

Kirkesangere

(1999) Poul Kristiansen (-)

Organister

(1999) Karen Jensen (-)

Gravere

(1999) Leif Nielsen (-)
Retur til toppenCopyright © Kirkesogne.dk 2007