D A N M A R K S    K I R K E H I S T O R I E

historiske data om stifter, provstier, pastorater, sogne og kirker indtil år 2000

Furreby Kirke

Furreby Sogn - Løkken-Furreby Pastorat - Brønderslev Provsti - Aalborg Stift - Løkken-Vrå Kommune - Nordjyllands Amt

Furreby Kirke

Adresse

Furreby Kirke
Furreby Kirkevej 68
9480 Løkken

Se kort

Kirken er åben

Se opslagstavlen ved kirken.

Kirkebygningen

Kirken er opført i middelalderen. Den ensomme, forblæste kirke i det åbne klitlandskab består af romansk kor og skib med en vestforlængelse fra 1937, der rummer en forhal. Den beskedne romanske bygning er opført af granitkvadre på en profileret sokkel, men betydelige dele af murværket, således især korgavlen, har i tidens løb måttet omsættes. Et nordvindue i skibet ses tilmuret, og de to oprindelige døre spores kun svagt.
Vestforlængelsen, der er bygget af gule mursten og genanvendte kvadre, har fladbuet, falset vindue mod vest og døre i nord og syd, hvoraf den mod syd fører ind til forhallen, den nordre til et materialerum.

Kirken indvendig

I det indre, der har bjælkelofter, står den noget uregelmæssige, runde korbue med grove, skråkantprofilerede kragsten.

Altertavlen

Altertavlen var oprindelig et trefløjet, gotisk skab, der er omdannet i renæssancetiden, og hvis figurer og to krusifikser fra omkring 1400 og omkring 1500 er nu i Vendsyssels Historisk Museum.

Alterbord og alterdug

Alterbordet af granitkvadre med relikviegemme bærer altertavlen.

Kalk og disk

Oblatæsken er skænket 1690 af Chr. Reedtz og Ide Skeel.

Prædikestol

Prædikestolen er sengotisk, men berøvet alle prydelser.

Siddepladser

Kirken har 100 siddepladser.

Orgel

Kirkens orgel er et harmonium fra 1927.

Ligsten

I våbenhusets sokkel er indsat en romansk ligsten.

Kirketjenere

(1999) Per Damsgaard (-)

Organister

(1999) Lene Frederiksen (-)

Klokkestabel og klokke

Klokken, der hænger i en klokkestabel syd for kirken, er støbt 1776 af M. C. Troschell.

Gravere

(1999) Per Damsgaard (-)
Retur til toppenCopyright © Kirkesogne.dk 2007