D A N M A R K S    K I R K E H I S T O R I E

historiske data om stifter, provstier, pastorater, sogne og kirker indtil år 2000

Vejby Kirke

Vejby Sogn - Vejby-Sejlstrup-Harritslev-Rakkeby Pastorat - Brønderslev Provsti - Aalborg Stift - Løkken-Vrå Kommune - Nordjyllands Amt

Vejby Kirke

Adresse

Vejby Kirke
Vejbyvej 745
Vejby
9760 Vrå

Se kort

Kirken er åben

Se opslagstavlen ved kirken.

Kirkebygningen

Kirken er opført i middelalderen. Den lille, hvidkalkede kirke, der i den katolske tid var viet til Skt Villads, består af romansk kor og skib med våbenhus fra 1879 ved vestenden. Den romanske bygning er opført af granitkvadre på hulet skråkantsokkel, men det meste af murværket er i tidens løb blevet omsat. Begge de retkantede døre spores i tilmuret skikkelse. I det indre er der bjælkelofter, og korbuen synes at være udvidet.

Altertavlen

Altertavlen, der er stærkt fornyet, rummer del af en fløjtavle fra begyndelsen af 1600-tallet. Dens maleri ”Herre frels mig” er malet af E. Bayer 1907. Fra en sengotisk altertavle er der i Vendsyssels historiske Museum tre gode figurer, bispehelgenen Skt Villads, Johannes Døberen og en helgeninde fra 1641.

Alterbord og alterdug

Ved nedbrydningen af det murede alterbord omkring 1960 blev der fundet teglsten, hvori der inden brændingen var ridset forskellige figurer, blandt andet en kirkeplan, vistnok Børglums, et skibsbillede og flere runer.

Alterstager

Malmstagerne er givet af præsten Peder Jensen og hustru.

Prædikestol

Prædikestolen er et enkelt snedkerarbejde fra begyndelsen af 1900-tallet med ældre underbaldakin, vistnok fra 1600-tallet.

Døbefont

Enkel romansk granitfont.

Siddepladser

Kirken har 75 siddepladser.

Krusifikser

Ganske godt sengotisk korbuekrusifiks.

Orgel

Kirkens orgel er et Frobenius orgel fra 1948 med 4 stemmer.

Mindetavler

Mindetavle af granit over B. Chr. Henriksen, der var sognepræst på stedet 1878-87.

Klokkestabel og klokke

Den skriftløse klokke, der er fra sengotisk tid med støberen PLP’syd mærke, er ophængt i en klokkestabel på kirkegården nordvest for kirken.
Retur til toppenCopyright © Kirkesogne.dk 2007