D A N M A R K S    K I R K E H I S T O R I E

historiske data om stifter, provstier, pastorater, sogne og kirker indtil år 2000

Harritslev Kirke

Harritslev Sogn - Vejby-Sejlstrup-Harritslev-Rakkeby Pastorat - Brønderslev Provsti - Aalborg Stift - Løkken-Vrå Kommune - Nordjyllands Amt

Harritslev Kirke

Adresse

Harritslev Kirke
Vejbyvej 67
Harritslev
9800 Hjørring

Se kort

Kirken er åben

Se opslagstavlen ved kirken.

Kirkebygningen

Kirken er opført i middelalderen. Nødtørftigt i læ bag et forblæst hegn af lave, kuede træer ligger den lille kirke i Harreslev, der er en typisk Vendelbo-kirke af de mere beskedne. Den kirke består af romansk kor og skib samt våbenhus i syd fra 1800-tallet. Den romanske bygning er opført af granitkvadre på skråkantsokkel. Begge dørene, som indvendig er rundbuede, er i behold, den mod nord tilmuret. I øvrigt er der ud over den runde korbue med skråkantsokkel og hulkelprofilerede kragsten ikke bevaret oprindelige enkeltheder. Både kor og skib har bjælkelofter. Vestgavlen er ommuret 1803 og bærer smedejernsinitialer for Espen Bruun og Kasse Marie Zeuthen.

Våbenhuset

Våbenhuset fra 1800-tallet er ganske enkelt.

Altertavlen

Altertavlen er signeret af Niels Ibsen 1610 og skåret i denne snedkers sædvanlige maner. Tavlen har bevaret et gammelt maleri i topstykket - Opstandelsen - mens storfeltet - Korsfæstelsen - er signeret Anker Lund 1909. Tavlen er istandsat 1903 af L. Rostrup.

Alterbord og alterdug

Alterbordet dækkes af simpelt panelværk, vist fra 1610.

Alterstager

Stagerne fra 1723 har indgraveret våben for assessor Jesper Jespersen, Høgholt, og Johanne Kierulff.

Kalk og disk

Alterkalken er fra omkring 1550 og oblatæsken fra 1706 med Amtmand Arnold Dyssels våben.

Prædikestol

Prædikestol fra samme tid og af samme mester som altertavlen.

Døbefont

Romansk granitfont med halvkuglekumme og lav pyramidestubfod.

Siddepladser

Kirken har 100 siddepladser.

Lysekroner

Smuk lysekrone, skænket 1723 af sognepræst Hans Faber.

Relieffer

I den tilmurede norddør er opsat et egenartet trærelief fra 1639; Isaks ofring.

Orgel

Kirkens orgel er et Froberg orgel fra 1929 med 5 stemmer.

Epitafier

Epitafier 1) sognepræst Johs. Thomsen Haslev, † 1614; 2) sognepræst Hans Faber, † 1752 og to hustruer.

Klokker

Romansk klokke, sikkert en af landsdelens ældste.

Gravminder på kirkegården

På kirkegården er en gravsten over sognepræst Emil Bondorff, † 1786, og over fru Alb. Abel, † 1802, gift med sognepræst Otto Rafn.
Retur til toppenCopyright © Kirkesogne.dk 2007