D A N M A R K S    K I R K E H I S T O R I E

historiske data om stifter, provstier, pastorater, sogne og kirker indtil år 2000

Rakkeby Kirke

Rakkeby Sogn - Vejby-Sejlstrup-Harritslev-Rakkeby Pastorat - Brønderslev Provsti - Aalborg Stift - Løkken-Vrå Kommune - Nordjyllands Amt

Rakkeby Kirke

Adresse

Rakkeby Kirke
Harkenvej 31
Rakkeby
9800 Hjørring

Se kort

Kirken er åben

Se opslagstavlen ved kirken.

Kirkebygningen

Kirken er opført i middelalderen (1150-1200). En af Vendsyssels mange, beskedne, kullede (uden tårn) kirker er Rakkeby Kirke, der består af romansk kor og skib med underdelen til et vistnok sengotisk dødtårn og med et våbenhus fra nyere tid ved sydsiden af skibet. Den romanske bygning er opført af granitkvadre på en profileret sokkel, men på grund af talrige og omfattende omsætninger af murværket ses af oprindelige enkeltheder ikke andet end dørene, hvoraf den mod nord er tilmuret, mens syddøren, sikkert noget udvidet, stadig er i brug. Kor og skib har indvendige bjælkelofter. Den sengotiske tårnunderdel er bygget af genanvendte granitkvadre og især mod vest og nord, af munkesten. På nordvesthjørnet står endnu en del af trappehuset.
Kirken blev 1985 restaureret ret så meget. En gammel altertavle fra 1600-tallet, som var afleveret til museet blev renoveret og genopsat. Endvidere blev der lagt nyt gulv, og meget inventar blev malet påny.

Tårnet

Kirken har aldrig været af de rigeste, og i 1691 hører man, at den var så forfalden, at ”præst og menighed ikke uden frygt og fare tør findes derudi”. I første halvdel af 1800-tallet var man nødt til at nedbryde tårnets overdel.

Klokkerne

Klokken er uden indskrift, men ser efter sin form ud til at stamme fra slutningen af 1500-tallet.

Kirken indvendig

Indvendig i tårnrummet, der er afskilret fra skibet som materialrum, er der afsæt i murene til en aldrig opført hvælving.

Alterprydelsen

Et trækors, der er tegnet af arkitekt E. Packness. Rester af en altertavle fra 1600-tallet er nu i Vendsyssels historiske Museum, og et nyere altermaleri, en kopi efter gravlæggelsen af den spanske maler Ribera, er ophængt på skibets nordvæg.

Alterbord og alterdug

Alterbordet er kvadermuret og har i oversiden en helgengrav.

Prædikestol

Prædikestolen og dens lydhimmel er et ganske smukt snedkerarbejde fra begyndelsen af 1600-tallet af den produktive billedskærer Niels Ibsen i Hjørring og i dennes sædvanlige stil.

Døbefont

Døbefonten er en ganske enkel romansk granitfont.

Dåbsfad

Dåbsfadet er skænket 1635 af Sivert Bech og Lisbeth Bille.

Siddepladser

Kirken har 160 siddepladser.

Krusifikser

Et usædvanligt fint, men defekt korbuekrusifiks fra midten af 1400-tallet i mester Bertrams ”blide stil” er nu i Vendsyssels historiske Museum.

Orgel

Kirkens orgel er et orgel fra Jydsk Orgelbyggeri fra 1966 med 6 stemmer.
Retur til toppenCopyright © Kirkesogne.dk 2007