D A N M A R K S    K I R K E H I S T O R I E

historiske data om stifter, provstier, pastorater, sogne og kirker indtil år 2000

Rubjerg Kirke

Rubjerg Sogn - Rubjerg-Lyngby-Jelstrup Pastorat - Brønderslev Provsti - Aalborg Stift - Løkken-Vrå Kommune - Nordjyllands Amt

Rubjerg Kirke

Adresse

Rubjerg Kirke
Kronholmsvej 92
Rubjerg
9480 Løkken

Se kort

Kirken er åben

Se opslagstavlen ved kirken.

Kirkebygningen

Kirken er opført 1904 (flyttet). Næsten skjult i en tæt granbevoksning, som giver læ på kirkegården, ligger kirken, der er opført 1904 af arkitekt K. Varming med benyttelsen af materialet fra den da nedbrudte romanske granitkvaderkirke, der lå meget ensom i klitterne nordligst i Sognet. Den genopførtes så vidt muligt i sin gamle skikkelse, dog med tilføjelse af et tårn i vest med pyramidspir. Af gamle enkeltheder er bevaret den tilmurede syddør, der har kilestik og smukt profileret kragsten, og den ligeledes tilmurede, retkantede norddør.

Klokkerne

Klokken er fra 1580erne (årstallet er ufuldstændigt) af støberen Peder Lauridsen.

Kirken indvendig

Indvendig står den runde korbue, der viser spor efter en korskranke. Rummene har flade bjælkelofter.

Alterkrusifiks

Et sengotisk korbuekrusifiks står på alterbordet.

Alterbord og alterdug

På alteret står et sengotisk korbuekrusifiks.

Prædikestol

Den ganske enkle prædikestol er sandsynligvis fra midten af 1600-tallet.

Døbefont

Fonten er den gamle, romanske med halvkuppelformet kumme på rund fod.

Dåbsfad

Dåbsfadet er sydtysk og fra omkring 1575 med en fremstilling af Syndefaldet.

Siddepladser

Kirken har 150 siddepladser.

Orgel

Kirkens orgel er et Frobenius orgel fra 1944 med 6 stemmer.

Ligsten

I tårnrummet er der to gravsten, den ene over Jacob Moridtzen, † 1693, den anden over Niels Sørensen, † 1705.

Gravminder på kirkegården

På kirkegården er der et monoment fra 1923 over de omkomne ved den svenske damper Bellgrove’syd forlis 2. november 1921. På kirkegården er endvidere begravet lokalhistorikeren Severin Christensen Sortfeldt, † 1936.
Retur til toppenCopyright © Kirkesogne.dk 2007