D A N M A R K S    K I R K E H I S T O R I E

historiske data om stifter, provstier, pastorater, sogne og kirker indtil år 2000

Lyngby Kirke

Lyngby Sogn - Rubjerg-Lyngby-Jelstrup Pastorat - Brønderslev Provsti - Aalborg Stift - Løkken-Vrå Kommune - Nordjyllands Amt

Lyngby Kirke

Adresse

Lyngby Kirke
Lyngbyvej 144
Lyngby
9480 Løkken

Se kort

Kirken er åben

Se opslagstavlen ved kirken.

Kirkebygningen

Kirken er opført 1914 (flyttet). Den lille kirke, der ligger smukt i en granplantning i kanten af det storslåede klitlandskab, som strækker sig langs Vesterhavet, er på sin nuværende plads bygget 1913-14 med C. F. Harboe som arkitekt. Den består af kor, skib og våbenhus og har en tagrytter med et højt, kobbertækt spir. Koret er opført af kvadre fra sognets gamle kirke, ligesom den gamle profilerede sokkel er genanvendt under skibet, der i øvrigt er bygget af mursten og hvidtet. En del granitkvadre, der ikke anvendtes igen, er anbragt på kirkegården.

Klokkerne

Klokken er støbt 1918 i de Smithske Støberier i Ålborg.

Kirken indvendig

Indvendig har både kor og skib bjælkelofter.

Alterprydelse

Alterprydelsen består af et freskomaleri, Kvinderne ved Graven, udført 1914 af frøken E. Nyrop.

Alterstager

To sengotiske alterstager er overført fra den gamle kirke.

Kalk og disk

Kalken med sengotisk fod er overført fra den gamle kirke.

Døbefont

Granitfonten er overført fra den gamle kirke. Den har indristede arkader, der omfatter forskellige symbolske tegn og ordet Gud i runeskrift.

Siddepladser

Kirken har 120 siddepladser.

Orgel

Kirkens orgel er et orgel fra Jydsk Orgelbyggeri fra 1964 med 5 stemmer.




Retur til toppen



Copyright © Kirkesogne.dk 2007