D A N M A R K S    K I R K E H I S T O R I E

historiske data om stifter, provstier, pastorater, sogne og kirker indtil år 2000

Jelstrup Kirke

Jelstrup Sogn - Rubjerg-Lyngby-Jelstrup Pastorat - Brønderslev Provsti - Aalborg Stift - Løkken-Vrå Kommune - Nordjyllands Amt

Jelstrup Kirke

Adresse

Jelstrup Kirke
Jelstrupvej 158
Jelstrup
9480 Løkken

Se kort

Kirken er åben

Se opslagstavlen ved kirken.

Kirkebygningen

Kirken er opført i middelalderen. Næsten skjult bag bevoksningen på kirkegården i den ellers næsten skovløse egn ligger den kullede Jelstrup Kirke, der består af romansk kor og skib med en sengotisk vestforlængelse, som har bårret et dødtårn, samt et ligeledes sengotisk våbenhus ved sydsiden. Den romanske bygning er opført af veltilhugne granitkvadre på en enkel profileret sokkel, der har skråkant over en rundstav.

Billedkvadrer mm

En del krumhugne kvadre tyder på, at bygningen oprindelig har haft dødapsis.

Døre og vinduer

Begge de oprindelige døre er bevaret, og den tilmurede norddør har på sin retkantede overligger et indhugget, ornamenteret kors og en ørn samt, med majuskler, indskriften IOHANNES. Over syddøren, som er i brug, er der hugget et kors i et cirkelfelt, og overliggeren har på undersiden en rundstav.

Tårnet

I sengotisk tid blev der af genanvendte kvadre og munkesten tilføjet et tårn ved skibets vestende. Tårnet blev nedbrudt i slutningen af 1700-tallet - på underdelens sydside står med jernankre årstallet 1781.

Klokkerne

Klokken, der er fra omkring 1450 med minuskelindskrift, som påkalder Jesus, Maria og Skt. Anna, er støbt på den nærliggende Klokhøj, hvor man i 1922 ved gravning fandt tydelige spor af støbningen, bl.a. dele af støbeformen.

Våbenhuset

I sengotisk tid blev et våbenhus opført ud for syddøren, uden væsentlige enkeltheder. Våbenhusets gavl er helt fornyet engang i 1800-tallet.

Kirken indvendig

Både kor og skib har bjælkelofter.

Korbue

Den runde korbue med rundstavprofilerede kragsten står bevaret.

Kalkmalerier

I 1922 blev der på skibets sydvæg fremdraget et ganske morsomt kalkmaleri fra midten af 1500-tallet, Jerikos fald (restaureret af E. Rothe), medens andre kalkmalerier var så slet bevaret, at de atter måtte overkalkes.

Altertavlen

Altertavlen er med stærkt fremspringende, kvartrund baldakin - et godt snedkerarbejde fra begyndelsen af 1600-tallet med samtidigt korsfæstelsesmaleri.

Alterbord og alterdug

Alterbordet er dækket af panelværk fra omkring 1600 med portalfelter, og herpå står altertavlen.

Alterstager

Stagerne i barokform på pæreformede fødder er dateret 1647 og har våben og initialer for Jens Bildt og Lisbeth Krabbe.

Prædikestol

Prædikestolen fra 1610 er et arbejde af Niels Ibsen.

Døbefont

Den romanske granitfont har halvkugleformet kumme på pyramidestub-fod.

Dåbsfad

Dåbsfadet af nederlandsk arbejde fra omkring 1625 har drueklase.

Stolestader

Stoleværket er fra omkring 1610.

Siddepladser

Kirken har 170 siddepladser.

Krusifikser

Et hårdt medtaget, men meget smukt korbuekrusifiks fra omkring 1250 er nu i Vendsyssels historiske Museum.

Orgel

Kirkens orgel er et Jensen & Thomsen orgel fra 1996 med 12 stemmer.

Epitafier

I skibet hænger der et epitafium fra 1648 med glimrende portrætgruppe af præsten Poul Jensen Harridslev og familie, og en gravsten over samme sidder ved korbuen.

Gavlkors

Et gavlkors fra et romansk gravminde af granit er i Nationalmuseet, og en kvadresat romansk grav blev 1942 fundet syd for skibet.

Ligsten

I våbenhuset er der en gravsten over skriver og ridefoged på Sejlstrup, Anders Nielsen, Magård, † 1644.
Retur til toppenCopyright © Kirkesogne.dk 2007