D A N M A R K S    K I R K E H I S T O R I E

historiske data om stifter, provstier, pastorater, sogne og kirker indtil år 2000

Vester Hjermitslev Kirke

Vester Hjermitslev Sogn - Ingstrup-Vester Hjermitslev Pastorat - Brønderslev Provsti - Aalborg Stift - Løkken-Vrå og Pandrup Kommuner - Nordjyllands Amt

Vester Hjermitslev Kirke

Adresse

Vester Hjermitslev Kirke
Ingstrupvej 41
Vester Hjermitslev
9700 Brønderslev

Se kort

Kirken er åben

Se opslagstavlen ved kirken.

Kirkebygningen

Kirken er opført i middelalderen. Kirken består af romansk kor og skib med sengotisk tårn mod vest og våbenhus mod nord. Den romanske bygning er opført af granitkvadre på hulkantsokkel, og selv om store dele af murværket senere er omsat, er der dog bevaret en del oprindelige enkeltheder, nemlig den retkantede norddør og tilmurede rundbuevinduer i nordsiden. I sengotisk tid, vist omkring 1500 blev skibets mure forhøjet, samtidig med at der blev indbygget to krydshvælv. Korbuen blev sikkert ved samme lejlighed ombygget og gjort spidsbuet.

Tårnet

Vest for skibet opførtes af munkesten og genanvendte kvadre et tårn, hvis krydshvælvede underrum åbner sig mod skibet ved en spidsbue. Gavlene, der vender mod øst-vest, har blændingsdekorationer, hvis højblændinger står med rødkalket bund.

Klokkerne

Klokke fra 1513, svarende til den i Tværsted.

Våbenhuset

Også våbenhuset er sengotisk, men ganske enkelt. Hele bygningen har blytag med undtagelse af det tegltækte våbenhus.

Altertavlen

Altertavlen er et snedkerarbejde i barok fra omkring 1700 med store, akantusprydede vinger. I midtfeltet, der fra første færd havde en indskrift med nadverordene, er der indsat en kopi efter Carl Bloch, signeret A. Chr. Andersen, Thisted. Et noget tidligere alterbillede, signeret N. Hammer 1857, er ophængt på nordvæggen.

Alterbordet

Det romanske, kvadermurede alterbord dækkes af et enkelt renæssancepanel af fyrretræ.

Prædikestol

Prædikestolen i renæssance fra omkring 1600, mindende om den i Saltum, har relieffer fra Jesu historie og præsten Jens Jørgensens og forældres, sognepræst Jørgen Jensens og hustrus navne.

Døbefont

Romansk granitfont, glat kumme på pyramidestub-fod.

Dåbsfad

Nyere dåbsfad. Et tinfad fra 1686 med fremstilling af Loths døtre er i Vendsyssels historiske Museum.

Stolestader

Stoleværket er i renæssance med indskåret årstal 1638.

Siddepladser

Kirken har 100 siddepladser.

Krusifikser

På skibets nordvæg hænger et stort sengotisk korbuekrusifiks fra omkring 1500. på det afkvistede korstræ er der forneden svajede sidegrene, som bærer figurer af Maria og Johannes.

Malerier

Et maleri på træ fra 1700-tallet, Jesus, farisæeren og tolderen i templet, ophængt på nordvæggen, svarer ganske til et lignende i Ingstrup Kirke.

Figurer

En siddende sengotisk Maria-figur, der synes at efterligne et senromansk forbillede, er opsat ved tårnbuen.

Orgel

Kirkens orgel er et orgel fra Jydsk Orgelbyggeri fra 1969 med 4 stemmer + subbas.

Kirketjenere

(1999) Finn Rosvall Olesen (-)

Kirkesangere

(1999) Susanne Stigaard Nielsen (-)

Organister

(1999) Ellen Nielsen (-)

Gravere

(1999) Finn Rosvall Olesen (-)
Retur til toppenCopyright © Kirkesogne.dk 2007