D A N M A R K S    K I R K E H I S T O R I E

historiske data om stifter, provstier, pastorater, sogne og kirker indtil år 2000

Budolfi Pastorat

Aalborg Budolfi Provsti - Aalborg Stift

Sogne i pastoratet

Budolfi Sogn

Sognepræster og kirkebogsførere

Til embedet hører forpligtelse på Ålborg Sygehus Nord.
1966-1976 Børge Roesen (-)
1976-1986 Georg S Geil (-)
1986-1997 Johs M Freltoft (-)
1997- Arne Mumgaard (1948)
-2004 Dagny Marie Mikkelsen (1939-)
2004- Henriette Pedersen (-)

Præstegården

Dronning Christines Vej 20, 9000 Aalborg
Præstegården er opført 1922 med 8 værelser og opvarmes med fjernvarme.

Præstegårdshaven

I forbindelse med præstegården er en god have på 2.000 m².

Sognepræster

Embedet blev 1981 omdannet fra 1. residerende kapellani.
Sognepræsten fungerer tillige som præst ved Klosterkirken, hvis drift og vedligehold fra 1982 er henlagt under domsognet.
1981-1995 Henning L Thrane (-)
1996-1998 Henning K Thomsen (-)
1998- Hans Jacob Hansen (1951-)

Embedsboligen

C W Obels Plads 18, 9000 Aalborg
Embedsboligen blev renoveret 1999. Den har god beliggenhed i sognet, er på 294 m² fordelt på 7 værelser og opvarmes med fjernvarme. I forbindelse med embedsboligen er en gårdhave på 204 m².

1. residerende kapellaner

Embedet blev fra 2. marts 1742 omdannet fra sognekapellani.
Embedet blev omdannet fra 19. september 1818 ved tillige at omfatte embedet som hospitalspræst.
1941-1964 Edv Pedersen (-)
1964-1981 Henning L Thrane (-)
Embedet blev 1981 omdannet til sognepræsteembede.

Sognekapellaner

Embedet blev omdannet 1742 til residerende kapellani.

Sognepræster

Embedet blev oprettet 1966 og omdannet 1981 fra 2. residerende kapellani.
Der hører ikke bolig til embedet.
1966-1975 C Forman (-)
1976- Dagny Marie Mikkelsen (1939-)

Hjælpepræster

Hjælpepræsten er forpligtet til at varetage tjeneste som studenterpræst ved Aalborg Universitet og andre videregående uddannelsesinstitutioner i Aalborg.
1998- Christian Staghøj Sinding (1957-)

Kapellaner pro loco

1798-1803 Andreas Lowson Mørch (-)
Embedet blev nedlagt efter reservation af 26. marts 1803.

Kordegne

(1999) Verner Jensen (-)

Konfirmandlokale

Der er konfirmandlokale i city.
Retur til toppenCopyright © Kirkesogne.dk 2007