D A N M A R K S    K I R K E H I S T O R I E

historiske data om stifter, provstier, pastorater, sogne og kirker indtil år 2000

Ansgars Pastorat

Aalborg Budolfi Provsti - Aalborg Stift - Aalborg Kommune - Nordjyllands Amt

Sogne i pastoratet

Ansgars Sogn

Historie

Ansgar Sogn blev udskilt fra Budolfi Sogn i 1929.
I 1956 blev Hasseris Sogn udskilt fra Ansgar Sogn.
Margrethe Sogn blev udskilt fra Ansgar Sogn i 1979. Der er turnusordning på Aalborg Sygehus og betjening af Psykiatrisk Sygehus.

Sognepræster og kirkebogsførere

Til embedet hører forpligtelse på Aalborg Sygehus Syd, Psykiatrisk Sygehus, Kærby Hvilehjem, Plejehjemmet "Egestadshus" og pensionistbyen Gundorfslund.
Embedet blev oprettet i 1929.
1929-1945 Axel Bang (-)
1946-1979 H W Lundberg (-)
1979-1984 S E Langdahl (-)
1984- Svend Erik Larsen (1942-)

Præstegården

Kærlundsvej 14, 9000 Aalborg
Præstegården blev opført 1933 med 8 værelser og forrådskælder og opvarmes med fjernvarme.

Præstegårdshaven

I forbindelse med præstegården er en have på 1.200 m².

Sognepræster og korshærspræster

Sognepræsten er tillige sognepræst i Margrethe Sogn.
1976-1985 Lars Eyermann (-)
1986-1991 Niels Clemmensen (-)
1992-1998 Inge P Thomsen (-)
1999- Lena Bentsen (1961-)

Forpagterboligen

Der hører ikke bolig til embedet.

Sognepræster

1963-1975 Erik G Larsen (-)
1975-1979 E Hemming Larsen (-)
1980-1997 Thomas Larsen (-)
1997- Anders Jensen (1966-)

Embedsboligen

Sønder Allé 53, 9000 Aalborg
Embedsboligen er opført i 1952 med 6 værelser og opvarmes med fjernvarme. I forbindelse med boligen er en have på 700 m².

Hjælpepræster ved Ansgarkirken

(2004) Ulrik B Nissen (-)

Kordegne

(1999) Kresten Korsgaard (-)

Konfirmandlokale

Der er konfirmandlokale i kirken.
Retur til toppenCopyright © Kirkesogne.dk 2007