D A N M A R K S    K I R K E H I S T O R I E

historiske data om stifter, provstier, pastorater, sogne og kirker indtil år 2000

Vor Frelser Pastorat

Aalborg Budolfi Provsti - Aalborg Stift - Aalborg Kommune - Nordjyllands Amt

Sogne i pastoratet

Vor Frelser Sogn

Sognepræster og kirkebogsførere

Til embedet hører forpligtelse i en turnusordning på Ålborg Sygehus Nord, plejehjem og beskyttede boliger.
1934-1965 Th O Poulsen (-)
1965-1982 P A Gaub (-)
1982-1999 Jørgen G Hansen (-)
1999- Allan B G Nielsen (1951-)

Præstegården

Annebergvej 4, 9000 Aalborg
Præstegården er opført i 1902 med 8 værelser og opvarmes med fjernvarme.

Præstegårdshaven

Til præstegården hører en god have på ca 800 m².

Sognepræster

Embedet blev omdannet 1981 fra residerende kapellani.
1981- Vagn Folkerman (1947-)

Embedsboligen

Anders Borks Vej 9, 9000 Aalborg
Embedsboligen blev opført 1930, købt i 1959, med 7 værelser og opvarmes med fjernvarme.

Residerende kapellaner

1970-1972 Erik Steenberg (-)
1972-1974 Arent Mortensen (-)
1974-1979 Lilly E Hørlyck (-)
1979-1981 Vagn Folkerman (1947-)
Embedet blev 1981 omdannet til sognepræste-embede, se sognepræster ovenfor.
Retur til toppenCopyright © Kirkesogne.dk 2007