D A N M A R K S    K I R K E H I S T O R I E

historiske data om stifter, provstier, pastorater, sogne og kirker indtil år 2000

Vor Frue Pastorat

Aalborg Budolfi Provsti - Aalborg Stift - Aalborg Kommune - Nordjyllands Amt

Sogne i pastoratet

Vor Frue Sogn

Historie

Vor Frue Sogn var tidligere hovedsogn for Sønder Tranders og Nørre Tranders Sogne.

Sognepræster og kirkebogsførere

1933-1956 Poul Schou (-)
1957-1968 C H M Christensen (-)
1968-1984 Cai O Rasmussen (-)
1984- Christian Meidahl (1940-)

Præstegården

Ida Maries Vej 10, 9000 Aalborg
Præstegården er opført ca. 1650 og senest totalrenoveret i 1981, er på ca. 250 m² og har 7 værelser, kontor og konfirmandstue.

Præstegårdshaven

I forbindelse med præstegården er en have?.

Sognepræster

1946-1951 N M Laurberg-Jensen (-)
1951-1965 P Biering-Sørensen (-)
1966-1997 Hans P Pedersen (-)
1997- Grethe Holmriis (1953-)

Embedsboligen

Duebrødrevej 11, 9000 Aalborg
Embedsboligen er opført 1930 med 9 værelser og opvarmes med fjernvarme. Til boligen hører en have på 600 m².

Residerende kapellaner

Fra 1742 blev embedet oprettet ved reservation af 2. marts 1742 - omdannet fra sognekapellani.

Sognekapellaner

Embedet blev nedlagt 1742 - omdannet til residerende kapellani efter reservation af 2. marts 1742.

Kapellaner pro loco

Embedet omfattede Vor Frue og Nørre Tranders Sogne.

Hospitalspræster

Embedet omfattede hospitalerne i Aalborg.

Kordegne

(1999) Birgit Hansen (-)

Konfirmandlokale

Der er konfirmandstue i præstegården.
Retur til toppenCopyright © Kirkesogne.dk 2007