D A N M A R K S    K I R K E H I S T O R I E

historiske data om stifter, provstier, pastorater, sogne og kirker indtil år 2000

Skt Markus Pastorat

Aalborg Budolfi Provsti - Aalborg Stift - Aalborg Kommune - Nordjyllands Amt

Sogne i pastoratet

Skt Markus Sogn

Sognepræster og kirkebogsførere

Embedet blev oprettet i 1933. Til embedet hører turnusordning på Ålborg Sygehus.
1933-1969 William Larsen (-)
1969-1975 Aage Clausen (-)
1975- Bent Døssing Hansen (1935-)

Præstegården

Østre Alle 31, 9000 Aalborg
Præstegården er opført 1938 og har 9 værelser og opvarmes med fjernvarme.

Præstegårdshaven

I forbindelse med præstegården er en ret god forhave.

Sognepræster

Til mebedet hører turnusordning på Ålborg Sygehus.
1970-1976 Henning R Poulsen (-)
1977-1987 Sv Schultz Hansen (-)
1988-1991 Poul Pape (-)
1991- Paul Marinus Thygesen (1946-)

Embedsboligen

Bernstorffsgade 28, 9000 Aalborg
Embedsboligen er opført 1930 med 7 værelser og opvarmes med fjernvarme. I forbindelse med boligen er en ret stor byhave.

Kordegne

(1999) Lis Thrysøe (-)

Konfirmandlokale

Der er ikke konfirmandstue i præstegården.
Retur til toppenCopyright © Kirkesogne.dk 2007