D A N M A R K S    K I R K E H I S T O R I E

historiske data om stifter, provstier, pastorater, sogne og kirker indtil år 2000

De Døves Menighed

Aalborg Budolfi Provsti - Aalborg Stift

Historie

Nordjyllands Døvemenighed omfatter hele Ålborg Stift og dele af århus og Viborg Stifter. Det dækker en område fra Skagen i nord og til og med Randers - Viborg - Skive som den sydlige grænse.

Døvepræster

Embedet blev oprettet i 1955.
1955-1971 M Sørensen (-)
1971-1978 H A Kallenbach (-)
1978-1992 Grethe Skjerk (-)
1993- Bent Danielsen (1944-)
-2004 Bent Danielsen (-)
2004- Erik Lundager (-)

Præstegården

Der hører ikke bolig til dette embede.

Kirker benyttes

Til gudstjenester m.m. bruges kirkerne i Skagen, Sæby, Hjørring, Thisted, Viborg, Skive og Randers. Menigheden har fast tilknytning til Hans Egedes Kirke i Ålborg.

Kontaktpræster for hørehæmmede

En meget stor gruppe af Danmarks befolkning har svært ved at høre. Høretabene kan være meget forskellige. Nogle kan ikke høre lyse toner - og derfor har de måske svært ved at høre, hvad børnebørnene siger, andre hører hele tiden en lyd i deres øre, og derfor har de svært ved at opfatte andre lyde tydeligt.
Uanset hvordan ens høretab er, så er det et handicap. Desværre er høretab ikke altid noget, der tages alvorligt nok. Man glemmer at tage hensyn til dem, der hører dårligt. Man snakker løs, mens radioen kører, eller vender ryggen til, når man taler til en.
Samtidig er høretab et handicap, som mange prøver at skjule, og derfor et handicap, der let kan blive større end nødvendigt. Der er svært at vide, at man skal tale tydeligt og klart til et menneske, når man ikke kan se på vedkommende, at det er nødvendigt.
Og det er ikke blevet bedre af, at de høreapparater, man laver i dag, ofte er så små, at de ikke er til at se.
Men det ikke at kunne høre er et stort handicap. Man kommer let til at føle sig udenfor. Føle sig isoleret. Nogle bliver mistænksomme, og tror at man taler om dem, fordi de ikke kan høre, hvad der tales om eller hvad det er der grines af.
Og her er høreapparatet ikke altid til hjælp. Mange gange tror vi, at et høreapparat gør det samme som et par briller. At høreapparatet som regel giver den fulde hørelse, ligesom briller ofte giver det fulde syn. Men så enkelt er det ikke. Et høreapparat kan ikke give den hørelse tilbage, som er mistet. Et høreapparat kan forstærke nogle lyde, men ikke de lyde som øret ikke længere kan opfatte. Samtidig forstærker et høreapparat også alle andre lyde. Knive og gafler, der skramler mod en tallerken. Skratten fra avisen, teskeen, der rører rundt i koppen og alle de andre lyde, som vores øre naturligt sorteret fra og mindsker støjen af. Alle de baggrundslyde kan blive meget tydelige i et høreapparat, og derfor være meget forstyrrende og irriterende for den tunghøre.
Rundt omkring i Aalborg Stift er der Sognepræster, der har fået den særlige opgave ud over deres almindelige præstearbejde at være kontaktpræst for hørehæmmede.
Kontaktpræsterne har fået en særlig uddannelse, og bliver løbende videre uddannet gennem kurser og konferencer til at varetage deres særlige opgave.
Kontaktpræsternes opgave er
- at være med til at skabe større forståelse for, hvad det vil sige at være tunghør
- at vejlede provstiets Menighedsråd, når der skal anskaffes eller fornyes teleslyngeanlæg
- at pege på de særlige hensyn man skal tage til mennesker, der hører dårligt tale tydeligt; se direkte på den tunghøre, når man taler til vedkommende; mindske baggrundsstøjen så meget som muligt, og i det hele taget hjælpe med at den tunghøre ikke føler sig isoleret og udenfor, fordi man har svært ved at høre.
Retur til toppenCopyright © Kirkesogne.dk 2007