D A N M A R K S    K I R K E H I S T O R I E

historiske data om stifter, provstier, pastorater, sogne og kirker indtil år 2000

Feldballe Kirke

Feldballe Sogn - Feldballe-Nødager Pastorat - Ebeltoft-Rosenholm-Rønde Provsti - Århus Stift - Rønde Kommune - Århus Amt

Feldballe Kirke

Adresse

Feldballe Kirke
Søvej 10
Feldballe
8410 Rønde

Se kort

Kirken er åben

Se opslagstavlen ved kirken.
Retur til toppenCopyright © Kirkesogne.dk 2007