D A N M A R K S    K I R K E H I S T O R I E

historiske data om stifter, provstier, pastorater, sogne og kirker indtil år 2000

Hirsholmene Kirke

Frederikshavn Sogn - Frederikshavn Pastorat - Frederikshavn Provsti - Aalborg Stift - Frederikshavn Kommune - Nordjyllands Amt

Hirsholmene Kirke

Adresse

Hirsholmene Kirke
Hirsholm 9
Hirsholmene
9900 Frederikshavn

Se kort

Kirken er åben

Se opslagstavlen ved kirken.

Hjemmeside

www.frederikshavnkirke.folkekirken.dk

Kirkebygningen

En af Danmarks ejendommeligste kirker er den lille, lave kirkebygning på øen Hirsholm, den eneste beboede af øgruppen Hirsholmene i Kattegat, nordøst for Frederikshavn. Den er opført omkring 1640, da øernes ejer, Otto Skeel til Hammelmose og Bangsbo, af Christian IV 1634 havde fået tilladelse til at bygge en kirke her, idet sejladsen til Elling, under hvis Sogn øerne hidtil havde ligget, ofte var farlig. Oprindelig var den lille bygning, der består af kor og skib i ét, opført af bindingsværk med bræddegavle, men efterhånden blev den ombygget til grundmur.

Klokkerne

Klokken, der hænger i en klokkestabel, der mod sædvane ikke er anbragt på selve kirkegården, men på en åben plads i bebyggelsen, er støbt omkring 1800 af H. C. Gamst.

Kirken indvendig

Det lave rum har bjælkeloft.

Altertavlen

Kirkens fornemste inventarstykke er en smuk lille sengotisk fløjaltertavle fra omkring 1500. I midterfeltet ses Gudfader med Sønnen flankeret af Skt Laurentius og Jomfru Maria, og i fløjene er der små figurer af apostlene. Sagndigtningen har naturligvis haft travlt med den fine altertavle, men det synes hævet over al tvivl , at den i virkeligheden først har stået i Flade Kirke ligesom andet af det ældre inventar. Den er sidste istandsat 1955.

Messehagel

En messehagel af sort fløjl med Otto Skeels og Birgitte Lindenovs våben fra 1641 er nu i Nationalmuseet.

Prædikestol

Prædikestolen er fra kirkens opførelsestid. Den har barokke snosøjler og er malet 1699.

Døbefont

Døbefonten er ganske enkel af træ.

Dåbsfad

Dåbsfadet har våben og initialer for Hans Lindenov (død 1596) og Margrethe Rosenkrantz og desuden bygherrens og hans hustrus initialer.

Stolestader

På stoleværket ses bl.a. årstallene 1722, 1803 og 1906.
Retur til toppenCopyright © Kirkesogne.dk 2007