D A N M A R K S    K I R K E H I S T O R I E

historiske data om stifter, provstier, pastorater, sogne og kirker indtil år 2000

Bangsbostrand Kirke

Bangsbostrand Sogn - Bangsbostrand Pastorat - Frederikshavn Provsti - Aalborg Stift - Frederikshavn Kommune - Nordjyllands Amt

Bangsbostrand Kirke

Adresse

Bangsbostrand Kirke
Søndergade 206
9900 Frederikshavn

Se kort

Kirken er åben

Se opslagstavlen ved kirken.

Kirkebygningen

Kirken er opført 1902 (indviet 30. november), oprindelig som filialkirke under Flade Sogn; men da Bangsbo Strand 19239 blev indlemmet i Frederikshavn, udskiltes distriktet som selvstændigt Sogn 1943 med Embedsbolig opført 1947 efter tegning af arkitekt Leopold Teschl. Den hvidkalkede kirke har korsform med kor mod vest og tårn med pyramidespir mod øst og blev opført efter tegning af arkitekt K. Varming for omkring 24.000 kr.
I 1992 blev sydfløjen tilføjet, hvori der er menighedslokaler.

Kirken indvendig

I det indre, der dækkes af bjælkeloft.

Altertavlen

Altertavlen er et maleri (Kristus og børnene), udført af Axel Hou.

Kalk og disk

Kalk og disk er skænket af kulturministeriet.

Prædikestol

Prædikestolen har fire relieffer, skåret af A. Bundgaard.

Siddepladser

Kirken har 325 siddepladser.

Lysekroner

To lysekroner efter tegning af Th. Bindesbøll er skænket af godsejer Johan Knudsen, Bangsbo.

Orgel

Kirkens orgel er et Frobenius orgel fra 1946 med 13 stemmer.

Kirketjenere

(1999) Poul Bach Jensen (-)

Organister

(1999) vakant
Retur til toppenCopyright © Kirkesogne.dk 2007