D A N M A R K S    K I R K E H I S T O R I E

historiske data om stifter, provstier, pastorater, sogne og kirker indtil år 2000

Elling Kirke

Elling Sogn - Elling Pastorat - Frederikshavn Provsti - Aalborg Stift - Frederikshavn Kommune - Nordjyllands Amt

Elling Kirke

Adresse

Elling Kirke
Tuenvej 23
Elling
9900 Frederikshavn

Se kort

Kirken er åben

Se opslagstavlen ved kirken.

Kirkebygningen

Kirken er opført ?, senest restaureret 1968-1969. Tæt ved randen af det frodige land, der lidt længere mod nord går over i Skagen-oddens magre sandjorder ligger som en yderste forpost Elling Kirke. Den hvidkalkede bygning består af tårn i vest, skib med våbenhus mod nord og kapel mod syd, samt kor med flad altervæg. De ældste dele er skib og kor, der stammer fra 1200-tallets begyndelse, og som tilhører den vendsysselske gruppe af senromanske teglstenskirker. Bevaret er dog kun korets og skibets nordside, mens korets østgavl samt sydmurene er helt skalmuret i 1800-tallet. Korets nordmur er prydet med lisener og halvsøjler, der udløses i en rundbuefrise, og skibets nordmur har i stedet for rundbuer en ejendommelig savtakket frise.

Tårnet

Fra senmiddelalderen er også det store kamtakkede tårn, hvis mure er opført af munkesten i munkeskifte; dog er ydermurene for en del skalmuret med små sten; årstallet på østgavlen 1862 hentyder hertil.

Klokkerne

Klokke omkring 1850 uden støberangivelse.

Våbenhuset

Våbenhuset er muligvis fra samme tid, i al fald fra midten af 1800-tallet.

Kapel

Sydkapellet af ringe dybde og uvis alder, er sandsynligvis fra middelalderens slutning.

Kirken indvendig

I kirkens indre er koret dækket af bjælkeloft, skibet af to hvælv (hvoraf det østlige er et stjernehvælv); det overhvælvede sydkapel åbner sig med en spidsbue mod skibet ligesom tårnrummet, der nu er fladloftet, men som har ansatser til hvælvinger.

Altertavlen

Altertavlen er et sent renæssancesnitværk af baldakintype; på postamentet af de to søjler, der bærer himlen, er udskåret årstallet 1635; nyere altermaleri fra omkring 1900, Kristus velsigner et barn (kopi efter Carl Bloch), udført af Anker Lund. Bag den fremrykkede altertavle er i 1700-tallet indrettet en præstestol.

Prædikestol

Prædikestolen, ved norddøren, har malet indskrift, efter hvilken der er skænket 1766 af Frederik Wiinfeld til Lerbæk; i felterne er malet brystbilleder af evangelisterne.

Døbefont

Romansk font af granit.

Stolestader

I tårnrummet er bevaret seks rygpaneler fra stoleværk omkring 1600 med udsmykning i typisk vendsysselsk fladsnit. Nogle stolegavle fra 1582, der fandtes her i mands minde, er siden forsvundet.

Siddepladser

Kirken har 125 siddepladser.

Orgel

Kirkens orgel er et Starup orgel fra 1973, ombygget af Svend E. Nielsen i 1997, har 11 stemmer.

Epitafier

I koret et epitafium over Maria Catharina Ferslev, født Wiienfeld, † 1762.
Retur til toppenCopyright © Kirkesogne.dk 2007