D A N M A R K S    K I R K E H I S T O R I E

historiske data om stifter, provstier, pastorater, sogne og kirker indtil år 2000

Jerup Kirke

Jerup Kirkedistrikt - Elling Pastorat - Frederikshavn Provsti - Aalborg Stift - Frederikshavn Kommune - Nordjyllands Amt

Jerup Kirke

Adresse

Jerup Kirke
Ved Kirken 8
9981 Jerup

Se kort

Kirken er åben

Se opslagstavlen ved kirken.

Tidligere tilhørsforhold

Elling Sogn - Horns Herred - Hjørring Amt - Aalborg Stift

Kirkebygningen

Kirken er opført 1889, senest restaureret 1983. Der er gennemgående et vist fællespræg over de mindre kirker, der blev rejst rundtom i landet i slutningen af 1800-tallet, og et typisk eksempel er filialkirken i Jerup, der er bygget 1888-89 efter tegninger af arkitekt F Uldall. Den er opført af røde mursten i tillempet romansk stil. Over forhallen mod vest er der et lille ottekantet klokkespir.
Allerede 1897 måtte kirken underkastes en gennemgribende reparation, der skyldtes skader på grund af et lynnedslag.

Kirken indvendig

Indvendig er der bjælkelofter.

Altertavlen

Altertavlen er et maleri, Påskemorgen, fra 1900, udført af H. Agersnap.

Siddepladser

Kirken har 130 siddepladser.

Orgel

Kirkens orgel er et Bruno Christensen orgel fra 1983 med 8 stemmer.
Retur til toppenCopyright © Kirkesogne.dk 2007