D A N M A R K S    K I R K E H I S T O R I E

historiske data om stifter, provstier, pastorater, sogne og kirker indtil år 2000

Tolne Kirke

Tolne Sogn - Tolne-Mosbjerg Pastorat - Frederikshavn Provsti - Aalborg Stift - Sindal Kommune - Nordjyllands Amt

Tolne Kirke

Adresse

Tolne Kirke
Kirkevej 127
Tolne
9870 Sindal

Se kort

Kirken er åben

Se opslagstavlen ved kirken.

Kirkebygningen

Kirken er en romansk kirke. Tæt ved Jyske åsí nordligste udløber ligger Tolne Kirke - en kullet hvidkalket teglstensbygning fra senromansk tid, opført af teglsten, ligesom en række andre kirker fra samme tid i Vendsyssel. Den hvidkalkede bygning består af et rektangulært kor med skib, der er forlænget mod vest, og uden for norddøren står der et våbenhus fra 1951-52. den romanske teglstensbygning hviler på en skråkantsokkel af granit, og det ser ud til, at koret, der ikke er i forbandt med skibet, er bygget først. Det har ikke bevaret væsentlige oprindelige enkeltheder, medens skibets nordside har de for de vendsysselske teglstenskirker så karakteristiske lisener og rundbuefriser med dobbelt bueslag, der har hvilet på smukt profilerede konsoller, hvoraf kun en enkelt er bevaret tillige med et smalt rundbuevindue, der ses som udvendig niche. Murkronen har haft savskiftegesims, der kun er bevaret bag våbenhuset. Den gamle norddør sidder i oprindeligt leje og benyttes stadig, mens syddøren kun antydes ved en tærskelsten. Skibets vestligste parti er tilføjet i sengotisk tid og har muligvis været bestemt til at bære et tårn. Dette parti har indvendig ansats til en ikke opført hvælving. I øvrigt har det indre bjælkelofter, og korbuen er næppe den oprindelig.

Klokkerne

Klokken, der hænger i en klokkestabel på kirkegården, er støbt 1487 og viet Skt Bartholomæus (Uldall. 106).

Våbenhuset

Våbenhuset er opført 1951-52 i forbindelse med en gennemgribende istandsættelse af hele bygningen, der ved denne lejlighed fik nyt tegltag (arkitekt L. Teschl).

Altertavlen

Altertavlen er et ret enkelt renæssancearbejde fra omkring 1600 med glatte søjler, sidevinger og topstykke. I storfeltet er der et maleri fra 1898, Kristus helbreder en døvstum, udført af Anker Lund.

Alterbord og alterdug

Alterbordets panelværk er fra samme tid som selve tavlen.

Prædikestol

Prædikestolen er et enkelt snedkerarbejde fra 1898.

Døbefont

Den romanske granitfont er usædvanlig ved sin plumphed og sin mærkelige udformning med uregelmæssige stave på kummen og en riffelhugget, firkantet fod, der minder om den i Skærum (Mackeprang. D. 150-51).

Siddepladser

Kirken har 80 siddepladser.

Orgel

Kirkens orgel er et Bruno Christensen orgel fra 1984 med 7 stemmer.

Begravelser i kirken

Under det tre trin hævede kor er der en hvælvet begravelse med kister, der bl.a. rummer ligene af landsdommer Erik Rodsteen, † 1687, og kaptajn Frands Christoffer de Roepstorff, † 1730. Flere kisteplader fra denne begravelse er ophængt i kirken, foruden de nævnte Steen Rodsteens og hans hustru, Margrethe Urnes, begge † 1664.

Kirketjenere

(1999) Jørgen Kristensen (-)

Organister

(1999) Guri Svendsen (-)
Retur til toppenCopyright © Kirkesogne.dk 2007