D A N M A R K S    K I R K E H I S T O R I E

historiske data om stifter, provstier, pastorater, sogne og kirker indtil år 2000

Skærum Kirke

Skærum Sogn - Åsted-Skærum Pastorat - Frederikshavn Provsti - Aalborg Stift - Frederikshavn Kommune - Nordjyllands Amt

Skærum Kirke

Adresse

Skærum Kirke
Slustrupvej 3
Skærum
9900 Frederikshavn

Se kort

Kirken er åben

Se opslagstavlen ved kirken.

Kirkebygningen

Kirken er opført ca. 1300. På en kirkegård, der hegnes af gamle kampestensdiger, tæt ved Skærum å ligger den beskedne kirkebygning, der består af et romansk kor og skib med våbenhus fra 1884 ved sydsiden. Den oprindelige bygning er opført af granitkvadre på en skråkantsokkel, men kvadermaterialet er i vid udstrækning omsat, muligvis i 1790, hvilket årstal står med jerncifre på korgavlen. Den retkantede syddør er bevaret i brug, mens den tilmurede dør mod nord spores både ud- og indvendig. Ingen af de gamle vinduer ses mere - de er sikkert opslugt af de nyere, som sidder på deres pladser.

Våbenhuset

Våbenhuset er tegnet af arkitekt F. Uldall og bygget 1884.

Altertavlen

Altertavlen er et maleri, vist fra slutningen af 1600-tallet, ”Hyrdernes tilbedelse”. En sengotisk fløjtavle med gode figurer var i lang tid i Stiftsmuseet i Ålborg, men blev 1939 overdraget til Vendsyssels historiske Museum i Hjørring.

Knæfald

Brudstykker af forskellige inventardele i bruskbarok er blandt andet anvendt ved knæfaldet.

Degnestol

I kirken er en degnestol.

Prædikestol

Prædikestolen er af nyere dato og uden større interesse. Den ældre prædikestol fra 1585 med bibelske relieffer er siden 1913 i Nationalmuseet.

Døbefont

Den romanske granitfont har affladet, glat kumme, senere repareret med bly, og foden er ganske ejendommelig, nærmest terningformet med rifling i tovstave samt afløb.

Stolestader

Rester af stoleværk fra slutningen af 1500-tallet er opsat ved degnestolen og ved opgangen til prædikestolen.

Siddepladser

Kirken har 100 siddepladser.

Krusifikser

Et ganske godt sengotisk korbuekrusifiks blev istandsat 1954 og ophængt på nordvæggen.

Orgel

Kirkens orgel er et Zachariasen orgel fra 1954 med 4 stemmer.

Kirketjenere

(1999) Ingolf Jensen (-)

Organister

(1999) Grete Olesen (-)

Klokkestabel og klokke

Klokken, der hænger i en klokkestabel fra 1954 på kirkegården, er fra romansk tid, uden oprindelig indskrift, men ved en reparation 1800 fik den indmejslet en inskription, der nævner J. M. Rosborg og Z. I. K. Antonisdatter til Knivholt.

Gravminder på kirkegården

På kirkegården syd for kirken ligger der på en gruslagt plads en del romanske gravsten og fire romanske granitkors - en hel lille tidligmiddelalderlig gravlund.

Gravere

(1999) Ingolf Jensen (-)
Retur til toppenCopyright © Kirkesogne.dk 2007